NEWS

Uniwersytecki sukces uczniów klasy V a

Eksploracja świata nauki w inspirującym i wspierającym środowisku akademickim stała się dla uczniów klasy V a wspaniałym doświadczeniem, kiedy to młodzi uczniowie realizowali projekt edukacyjny „Ja w świecie emocji”. Przy współpracy z Uniwersytetem Dzieci w roku akademickim 2023/2024 mali studenci mieli możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, wspierania rozwoju pasji naukowych oraz kreatywności, równocześnie przygotowując się do przyszłych wyzwań edukacyjnych.

W czasie realizacji projektu skupiliśmy się na sprawach ważnych i bardzo ważnych. Jak budować współpracę w grupie? Jak dbać o własne emocje? Jak zadbać o własny dobrostan psychiczny? Te fundamentalne pytania, na które zwykle brakuje w szkole czasu – zawsze najbardziej nurtują uczniów, bo przecież trzeba w końcu zrozumieć wzory skróconego mnożenia, czasy gramatyczne z angielskiego i przypomnieć, że Mickiewicz zachwyca. Nic nie pominęliśmy, realizowaliśmy podstawę programową zgodnie z planem, ale nasze lekcje wychowawcze były inne… Stały się przestrzenią do zadawania pytań, szukania na nie odpowiedzi – a to dla Was najważniejsze!

Fotorelacja

Kształtowanie kompetencji nigdy nie odbywa się jednorazowo, lecz stanowi długofalowy proces. Realizacja całego programu i udział uczniów we wszystkich zaproponowanych lekcjach, pozwoliła na systematyczny trening ważnych umiejętności społecznych i postaw, a co za tym idzie – była szansą na autentyczną zmianę i rozwój młodego człowieka.

W czasie projektu uczniowie zrealizowali cykl 15 lekcji w ramach godzin wychowawczych, spełniających założenia podstawy programowej. Celem ogólnym programu na godzinach wychowawczych było wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów, ich samoświadomości, a także postawy odpowiedzialności za siebie i innych ludzi.

Lista zajęć/warsztatów obejmowała następującą tematykę:

Wszyscy żyjemy w świecie nieprzewidywalnych zmian. W perspektywie prognoz na najbliższe dziesięciolecia, kompetencje społeczne są tymi, które pozostaną aktualne, pozwalając na szybkie przystosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości. Ich fundamentem jest umiejętność zarządzania emocjami, a więc rozpoznawania ich u siebie, odczytywania nastrojów innych ludzi, samoregulacja, w tym radzenie sobie ze stresem. To wszystko odpowiednio rozwijane pozwala efektywnie reagować w różnych sytuacjach, zwiększa szansę na sukces szkolny, zawodowy, życiowy. Realizacja projektu pozwoliła również wesprzeć uczniów w rozwoju innych istotnych kompetencji, takich jak: kreatywność, otwartość, innowacyjność, empatia oraz umiejętność pracy projektowej i współpracy.

Prezentacja multimedialna uczniów.

Realizacja projektu „Ja w świecie emocji” przy współpracy z Uniwersytetem Dzieci obudziła w młodych studentach trwały wewnętrzny zapał w żywe zainteresowanie zdobywaną wiedzą. Wspólne odkrywanie tajemnic otaczającego świata, cenne i bogate doświadczenia wciąż rozbudzą ich pasję, która mam nadzieję uskrzydla rosnące nam młode pokolenie. (kd)

***

Cieszę się wspólnie Waszymi klasowymi sukcesami! Gratuluję zaangażowania i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu kompetencji społecznych. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza będzie dla Was inspiracją do bycia świadomym swoich możliwości człowiekiem i aktywnym obywatelem, by móc się realizować w  przyszłości.

Skip to content