ZEBRANIA, INFORMACJE

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

__________________

Ogólne warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2023/2024

__________________

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe: 12 lutego – 25 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty: 14, 15, 16 maja 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

__________________

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

  • 22.12.2023r. (piątek)
  • 29.04.2024r. (poniedziałek)
  • 30.04.2024r. (wtorek)
  • 2.05.2024r. (czwartek)
  • 14.05.2024 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty
  • 15.05.2024 r.  (środa) – egzamin ósmoklasisty
  • 16.05.2024 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty
  •  31.05.2024r. (piątek)

__________________

Harmonogram zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2023/2024

wrzesień14 IX 2023 r.
godz. 17.00
17.00 – zebranie ogólne z dyrekcją szkoły (w sali gimnastycznej)
17.30 – zebrania klasowe z wychowawcami (w salach lekcyjnych)
18.30 zebranie Rady Rodziców (w sali 20)
Wychowawcy klas są do dyspozycji rodziców do godz. 19.00.
(Organizacja pracy w nowym roku szkolnym. Bhp w szkole. Plan pracy szkoły. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców. Informacje na temat ZWO, programu profilaktyczno-wychowawczego, statutu szkoły, oceniania opisowego w klasach I – III. Ustalenie planu współpracy wychowawcy z rodzicami.
listopad 16 XI 2023 r.
godz. 16.00
Zebranie (Informacje śródokresowe nt. wyników nauczania i zachowania)
16.00 – kl. I – III
17.00 – kl. IV- VI
17.45 – kl. VII – VIII
grudzień 7 XII 2023 r.
godz. 16.30 – 18.00
Konsultacje (Informacje o przewidywanych ocenach uczniów z przedmiotów i zachowania na I półrocze.)
styczeń 18 I 2024 r.
od godz. 16.00
Zebranie (Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych po 1. półroczu)
16.00 – kl. I – III
17.00 – kl. IV- VI
17.45 – kl. VII – VIII
kwiecień 10 IV 2024 r.
godz. 16.00
Zebranie (Informacje śródokresowe nt. wyników nauczania i zachowania uczniów.)
16.00 – kl. I – III
17.00 – kl. IV- VI
17.45 – kl. VII – VIII
maj 9 V 2024 r.
godz. 17.30 – 18.30
Konsultacje (Informacje o przewidywanych ocenach uczniów z przedmiotów i zachowania na koniec roku.)

____________________________________

__________________

Skip to content