ZEBRANIA, INFORMACJE

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

__________________

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe: 17 stycznia – 30 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty: 24, 25, 26 maja 2022r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

__________________

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

22.12.2021r. (środa)
29.04.2022r. (piątek)
2.05.2022r. (poniedziałek)
4.05.2022r. (środa)
24.05.2022r. (wtorek) – egzamin
25.05.2022r. (środa) – egzamin
26.05.2022r. (czwartek) – egzamin
17.06.2022r. (piątek)

__________________

Harmonogram zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2021/2022

wrzesień9 IX 2021 r.
godz. 17.00
17.00 – zebranie rodziców uczniów kl. 1-3 z wychowawcami (sale lekcyjne)
17.30 zebranie rodziców uczniów kl. 4-8 z wychowawcami klas (sale lekcyjne)
18.15 zebranie Rady Rodziców (sala 28)
(Organizacja pracy w nowym roku szkolnym. Bhp w szkole. Plan pracy szkoły. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców. Informacje na temat ZWO, programu profilaktyczno-wychowawczego, statutu szkoły, oceniania opisowego w klasach I – III. Ustalenie planu współpracy wychowawcy z rodzicami.
listopad18 XI 2021 r.
godz. 16.15
Zebranie (Informacje śródokresowe nt. wyników nauczania i zachowania.)
16.15 – kl. I – III
17.00 – kl. IV- VI
17.45 – kl. VII – VIII
grudzień9 XII 2021 r.
godz. 16.30 – 18.00
Konsultacje (Informacje o przewidywanych ocenach uczniów z przedmiotów i zachowania na I półrocze.)
styczeń13 I 2022 r.
od godz. 16.00
Zebranie (Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych po 1. półroczu)
16.00 – kl. I – III
16.45 – kl. IV- VI
17.30 – kl. VII – VIII
marzec31 III 2022 r.
godz. 17.00
Zebranie (Informacje śródokresowe nt. wyników nauczania i zachowania uczniów.)
maj12 V 2022 r.
godz. 17.00
Konsultacje (Informacje o przewidywanych ocenach uczniów z przedmiotów i zachowania na koniec roku.)

__________________

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej oceniającej, zrealizowane przez KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, działania związane z promocją „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019.

__________________

__________________

Skip to content