ZEBRANIA, INFORMACJE

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

__________________

__________________

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty: 23, 24, 25 maja 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

__________________

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

–   22.12.2022 r. (czwartek)
–   23.05.2023 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty
–   24.05.2023 r.  (środa) – egzamin ósmoklasisty
–   25.05.2023 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty
–   2.05.2023 r. (wtorek)
–   4.05.2023 r. (czwartek)
–   5.05.2023 r. (piątek)
–   9.06.2023 r. (piątek) 

__________________

Harmonogram zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2022/2023

wrzesień15 IX 2022 r.
godz. 17.00
17.00 – zebranie ogólne z dyrekcją szkoły (w sali gimnastycznej)
17.30 – zebrania klasowe z wychowawcami (w salach lekcyjnych)
18.15 zebranie Rady Rodziców (w sali 28)
Wychowawcy klas są do dyspozycji rodziców do godz. 19.00.
(Organizacja pracy w nowym roku szkolnym. Bhp w szkole. Plan pracy szkoły. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców. Informacje na temat ZWO, programu profilaktyczno-wychowawczego, statutu szkoły, oceniania opisowego w klasach I – III. Ustalenie planu współpracy wychowawcy z rodzicami.
listopad 17 XI 2022 r.
godz. 16.00
Zebranie (Informacje śródokresowe nt. wyników nauczania i zachowania)
16.00 – kl. I – III
17.00 – kl. IV- VI
17.45 – kl. VII – VIII
grudzień8 XII 2022 r.
godz. 16.30 – 18.00
Konsultacje (Informacje o przewidywanych ocenach uczniów z przedmiotów i zachowania na I półrocze.)
styczeń19 I 2023 r.
od godz. 16.00
Zebranie (Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych po 1. półroczu)
16.00 – kl. I – III
17.00 – kl. IV- VI
17.45 – kl. VII – VIII
marzec30 III 2023 r.
godz. 16.00
Zebranie (Informacje śródokresowe nt. wyników nauczania i zachowania uczniów.)
16.00 – kl. I – III
17.00 – kl. IV- VI
17.45 – kl. VII – VIII
maj11 V 2023 r.
godz. 17.30 – 19.00
Konsultacje (Informacje o przewidywanych ocenach uczniów z przedmiotów i zachowania na koniec roku.)

____________________________________

__________________

Skip to content