FILMY

FILMY Z IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W listopadzie 2020r. nastąpiło podsumowanie projektu badawczego „Jak uczyć się szybciej skuteczniej, efektywniej?” realizowanego w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu „Mali badacze” na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Projekt realizowali – uczniowie: kl. 6d, kl. 5b i kl. 5c. Projekt naszych Małych Medyków okazał się bezkonkurencyjny, decyzją komisji konkursowej – zajął I miejsce.
W czasie marcowego spotkania Małych Medyków – pierwszego w formie online, w roli młodych wykładowców – asystentek prof. dr hab. n. med. Danuty Januszkiewicz-Lewandowskiej z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej i Wydziału Lekarskiego UMP, zadebiutowały Oriana Tomczak i Martyna Czaplińska z kl. VI d. „Zwierzęta wokół nas” to tytuł wykładu, nagranego w profesjonalnym Studio Nagrań Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, podczas, którego dziewczęta zabrały nas w niezwykłą podróż do świata zwierząt.
16 grudnia 2019 roku w roli młodych wykładowców – asystentów prof. dr hab. n.med. Anny Latos-Bielińskiej z Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zadebiutowali bracia Rafał i Wiktor Puchalscy. W swoim wykładzie zaprezentowali prawdziwą historię choroby z jaką od dzieciństwa zmaga się jeden z chłopców. Podczas bardzo osobistego wykładu, chłopcy opowiadali o naczyniakach, ich rodzajach, a także walce z tą uciążliwą chorobą. Uświadomili trzystuosobowej publiczności Małych Medyków, że dzięki determinacji najbliższych i wsparciu ludzi dobrej woli, wszystko można pokonać.
5 czerwca 2019 roku nasi uczniowie – studenci ósmej edycji Kolorowego Uniwersytetu w roku akademickim 2018/2019, w czasie uroczystości ABSOLUTORIUM, z rąk Prorektor UAM ds. kształcenia prof. dr hab. Beaty Mikołajczyk otrzymali dyplomy ukończenia oraz gratulacje.
16 maja 2019 roku zajęcia Kolorowego Uniwersytetu odbyły się w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. W czasie zająć w roli wykładowcy zadebiutował Wiktor Puchalski z kl. VD. Pełniąc funkcję asystenta dr Karola Węglarskiego, kierownika Działu Geografii Roślin w Ogrodzie Botanicznym, opowiedział o życiu pszczół.
14 lutego 2019 roku zajęcia Kolorowego Uniwersytetu odbyły się w Collegium Mathematicum UAM w Poznaniu, na ulicy Umultowskiej w Kampusie Morasko. W czasie zajęć na Wydziale Matematyki i Informatyki, w roli asystenta dr Bartłomieja Bzdęgi z Zakładu Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej, wystąpił Marek Gradecki z klasy 5D, który zaprezentował swoje zainteresowania dotyczące „Złotego podziału odcinka wokół nas”.
10 stycznia 2019 roku zajęcia Kolorowego Uniwersytetu odbyły się w zabytkowych wnętrzach Collegium Minus UAM w Poznaniu. W czasie zająć na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu, w roli wykładowcy zadebiutował Jakub Szabelski z kl. VD. Pełniąc funkcję asystenta dr Tomasza Skireckiego z Zakładu Badań nad Tekstami Kultury, zaprezentował wykład na temat „THE AMERICAN EMPIRE — WITH A SHORT VISIT TO THE USA” (Amerykańskie Imperium – z krótką wizytą w Stanach Zjednoczonych)
Skip to content