STOŁÓWKA

ZASADY DZIAŁANIA STOŁÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Informujemy, że został zakupiony program „iOpłaty” do zamawiania, odwoływania i rozliczania indywidualnych obiadów. Uczniowie, którzy będą korzystać ze stołówki od 1 września 2023 r.  proszeni są zakup karty służącej od odbioru obiadu. Cena karty wynosi 14,00 zł. Wpłaty za kartę należy dokonać w sekretariacie szkoły (gotówka). Karta będzie wymagana przy wydawaniu posiłków.

Zarządzenie dyrektora szkoły

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Procedury przygotowania i wydawania posiłków

Karta zgłoszenia na obiady

Karta rezygnacji z obiadów

Opłaty miesięczne za obiady – MAJ 2024

Alergeny

__________________

Skip to content