PEDAGOG I PSYCHOLOG

PEDAGOG
MARTA KRASKA
PEDAGOG
JULITA PAŚCIAK
PEDAGOG
SPECJALNY
MARTA KRASKA
PSYCHOLOG
ANDŻELIKA JĘDRZEJEWSKA
Poniedziałek8.00 – 11.308.45 – 11.5012.30 – 13.30___________
Wtorek8.05 – 12.359.50 – 11.4513.35 – 14.357.30 – 15.30
Środa8.35 – 9.359.50 – 11.509.35 – 12.357.30 – 11.30
Czwartek8.35 – 9.359.50 – 11.509.35 – 12.35___________
Piątek___________9.55 – 11.508.00 – 12.00___________

__________________

Punkt informacyjno – konsultacyjny w Starym Mieście

ul. Główna 9, 62-571 Stare Miasto

Porady:
Psychoterapeuta
specjalista psychoterapii uzależnień
Inga Kurkiewicz
tel. 693-358-388
przyjmuje w poniedziałek od 800 do 1200
Psycholog, psychoterapeutaBeata Sareło
tel. 604-365-445
przyjmuje w środę od 1500 do 1800
Psycholog, psychoterapeutaJoanna Grochowska
tel. 603-713-133
przyjmuje w czwartek od 800 do 1500

Informacje można uzyskać pod numerami: 63-222-31-68, 63-222-31-70

__________________

DROGI UCZNIU, DROGA UCZENNICO
MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ DO PEDAGOGA LUB PSYCHOLOGA SZKOLNEGO GDY:

• chciałbyś/chciałabyś z kimś porozmawiać
• potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu jakiegoś kłopotu
• masz wątpliwości, czy dobrze postępujesz
• chcesz pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• czujesz się osamotniony/osamotniona
• czujesz się nieakceptowany przez rówieśników
• ktoś stosuje wobec Ciebie agresję lub przemoc
• masz problemy w rodzinie, o których chciałbyś porozmawiać

__________________

DROGI RODZICU
• bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych
• staraj się zrozumieć swoje dziecko: jego potrzeby, możliwości i ograniczenia
• spróbuj jak najwcześniej zaobserwować, czy Twoje dziecko ma trudności, na czym one polegają i co może być ich przyczyną – jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z psychologiem, pedagogiem, logopedą a w razie potrzeby z lekarzem
• spróbuj pomóc swojemu dziecku – zaobserwuj w czasie codziennej pracy z dzieckiem, co jest najskuteczniejsze dla przezwyciężenia jego trudności, bądź w stałym kontakcie z wychowawcą swojego dziecka i specjalistami
• chwal i nagradzaj swoje dziecko nie tyle za efekty pracy, co za włożony w nią wysiłek.

__________________

__________________

Skip to content