RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W STARYM MIEŚCIE

Przewodniczacy – Andrzej Kopaczewski
Z-ca przewodniczącego – Zbigniew Tarłowski
Sekretarz – Agata Sikorska
Skarbnik – Marek Palpuchowski
Przewodnicząca komisji rewizyjnej – Anna Zbyszewska
Członkowie komisji rewizyjnej – Anna Piechocka, Dorota Kowalska
Członek zarządu RR – Roman Sztuba, Marzena Pilarczyk

Skip to content