RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W STARYM MIEŚCIE

Przewodniczący – Andrzej Kopaczewski
Z-ca przewodniczącego – Agnieszka Adaszak
Sekretarz – Katarzyna Nawrocka
Skarbnik – Marek Palpuchowski
Przewodnicząca komisji rewizyjnej – Agata Sikorska
Członkowie komisji rewizyjnej – Dorota Kowalska, Zbigniew Tarłowski

Skip to content