RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA BEMA W STARYM MIEŚCIE

Przewodniczacy – Piotr Szyszyński
Z-ca przewodniczącego – Andrzej Kopaczewski
Sekretarz – Anna Janiak
Skarbnik – Anna Pogorzelska
Przewodnicząca komisji rewizyjnej – Aleksandra Kwiecińska
Członkowie komisji rewizyjnej – Agata Sikorska, Marek Palpuchowski
Członek zarządu RR – Anna Zbyszewska

Skip to content