Świetliczaki na tropie… zagadek

W roku szkolnym 2021/2022 świetlica szkolna bierze udział w projekcie „Świetliczaki na tropie… zagadek”.

Celem projektu jest:

• wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
• rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
• zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Zespół świetlicy szkolnej 🙂

Skip to content