Matematyka w rytmie muzyki i nie tylko …

W jaki sposób obliczanie największego wspólnego dzielnika dwóch ustalonych liczb naturalnych związane jest rytmem występującym w wielu kompozycjach ludowych? Czy szachy mogą być grą nieskończoną?

Na te pytania, uczniowie klasy VII A oraz klas gimnazjalnych, uzyskali wyczerpujące odpowiedzi 17 października 2017 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. Paderewskiego w Poznaniu w czasie wykładu popularnonaukowego ,,Matematyka w rytmie muzyki”, który był elementem cyklu „Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce” realizowanego w ramach projektu „Potęga matematyki”, a jego celem było ukazanie związków i podobieństw pomiędzy tymi odległymi − na pozór − dziedzinami.

Spotkanie z matematyką i muzyką, które było efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej w Poznaniu, pracownicy naukowi obu uczelni (prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski (UAM), dr hab. Monika Kędziora (AM), dr hab. Piotr Niewiedział (AM), dr Maciej Grześkowiak (UAM), mgr Piotr Sołkowicz (AM)) poświęcili pewnym szczególnym ciągom liczb naturalnych, które można odnaleźć w rytmie wielu dzieł stworzonych przez współczesnych kompozytorów.

Tego samego dnia młodzież naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w wykładzie dr Bartłomiej Bzdęgi  „Nieprawdopodobne prawdopodobieństwo” z cyklu „Po indeks z Pitagorasem” realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu również w ramach projektu „Potęga matematyki” . W czasie interesującego wykładu z wykorzystaniem przykładów zaczerpniętych z życia codziennego oraz współczesnych teleturniejów, uczniowie poznali model matematyczny zdarzenia losowego, który pozwolił w zrozumieć rachunek prawdopodobieństwa.

 W tym dniu zadawania pytań, uczniowie poznali również odpowiedź na pytanie: Jak działała maszyna szyfrująca Enigma, której twórcą był niemiecki inżynier Arthur Scherbius, a pogromcą polski matematyk i kryptolog – Marian Rajewski?

W czasie zwiedzania interaktywnej wystawy „Pogromcy Enigmy”, mieszczącej się w „szyfrokontenerze” stojącym przed Zamkiem Cesarskim w Poznaniu, poświęconej tym, którzy podjęli skuteczną próbę ataku na szyfr – jak wówczas uważano – niemożliwy do złamania, uczniowie poznali działanie maszyny gwarantującej szybkość, bezbłędność i bezpieczeństwo procesu szyfrowania depesz. Przeszli również krótki kurs szyfrowania prowadzony przez pracowników naukowych Collegium Historicum, a następnie młodzi adepci kryptologii  wcielili się w szyfrantów i łamaczy szyfrów w czasie gry w terenie „Łamacze szyfrów”.  (wd)

Skip to content