Szkoła Podstawowa im. generała Józefa Bema w Starym Mieście
  1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT
__________________


Organizacja roku szkolnego 2021/2022


__________________


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe: 17 stycznia - 30 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty: 24, 25, 26 maja 2022r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.


__________________


Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022


22.12.2021r. (środa)
29.04.2022r. (piątek)
2.05.2022r. (poniedziałek)
4.05.2022r. (środa)
24.05.2022r. (wtorek) - egzamin
25.05.2022r. (środa) - egzamin
26.05.2022r. (czwartek) - egzamin
17.06.2022r. (piątek)

__________________


Harmonogram zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2021/2022
wrzesień 9 IX 2021 r.
godz. 17.00
17.00 - zebranie rodziców uczniów kl. 1-3 z wychowawcami (sale lekcyjne)
17.30 zebranie rodziców uczniów kl. 4-8 z wychowawcami klas (sale lekcyjne)
18.15 zebranie Rady Rodziców (sala 28)
(Organizacja pracy w nowym roku szkolnym. Bhp w szkole. Plan pracy szkoły. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców. Informacje na temat ZWO, programu profilaktyczno-wychowawczego, statutu szkoły, oceniania opisowego w klasach I – III. Ustalenie planu współpracy wychowawcy z rodzicami.
listopad 18 XI 2021 r.
godz. 16.15
Zebranie (Informacje śródokresowe nt. wyników nauczania i zachowania.)
16.15 - kl. I - III
17.00 - kl. IV- VI
17.45 - kl. VII - VIII
grudzień 9 XII 2021 r.
godz. 16.30 - 18.00
Konsultacje (Informacje o przewidywanych ocenach uczniów z przedmiotów i zachowania na I półrocze.)
styczeń 13 I 2022 r.
od godz. 16.00
Zebranie (Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych po 1. półroczu)
16.00 - kl. I - III
17.00 - kl. IV- VI
17.45 - kl. VII - VIII
marzec 31 III 2022 r.
godz. 17.00
Zebranie (Informacje śródokresowe nt. wyników nauczania i zachowania uczniów.)
maj 12 V 2022 r.
godz. 17.00
Konsultacje (Informacje o przewidywanych ocenach uczniów z przedmiotów i zachowania na koniec roku.)__________________


Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej oceniającej, zrealizowane przez KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, działania związane z promocją „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019.

__________________


Opieka stomatologiczna w szkole


__________________Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: staremiasto@op.pl
www.spstaremiasto.pl
Gmina Stare Miasto
lm.pl - portal regionalny
Powiat koniński

Słownik polsko-angielski
ORE - Lektury i zasoby
ORE - Języki obce – Dla uczniów
ORE - Dla uczniów
Centralna Komisja Egzaminacyjna
OKE Poznań
Kuratorium Oświaty Poznań
MEN
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE
ORE - Dla rodziców
ORE - Przydatne linki – Dla rodziców