Szkoła Podstawowa im. generała Józefa Bema w Starym Mieście
  1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT
ROK SZKOLNY 2019/2020Strona Kuratorium Oświaty w Poznaniu

__________________

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. GEN. J. BEMA W STARYM MIEŚCIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Starym Mieście

Listy dzieci zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Starym Mieście

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Starym Mieście na rok szkolny 2020/2021

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Starym Mieście

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Starym Mieście

Klauzula informacyjna - RODO

__________________

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021__________________

Nowy harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia i klas wstępnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 września 2020 - informacje z 29.05.2020r.
__________________

Pytania i odpowiedzi – rekrutacja do publicznych liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia i klas wstępnych na rok szkolny 2020/2021 - informacje z 30.04.2020r.
__________________

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty - informacje z 30.04.2020r.

__________________

ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH - Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru i składanie wniosków do szkół pierwszego wyboru rozpocznie się 15 czerwca 2020r.

__________________

Informacja o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

__________________

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

INFORMATOR O SZKOŁACH ŚREDNICH W KONINIE 2020/2021

1. I LO w Koninie
2. II LO w Koninie
3. III LO w Koninie
4. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
6. Zespół Szkół Technicznych w Koninie
7. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
8. Zespól Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
9. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie10. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie
__________________

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisy oraz ocen z zajęć edukacyjnych - Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ...

__________________

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

__________________

Ścieżki kształcenia

__________________

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie MEN z 28.01.2020r.

__________________

Filmy animowane o wyborze szkoły i zawodu

__________________

Rynek pracy

__________________

Wyszukiwarka zawodów

Zawody szkolnictwa branżowego

__________________

Rejestr szkół i placówek oświatowych

__________________


Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: staremiasto@op.pl
www.spstaremiasto.pl
Gmina Stare Miasto
lm.pl - portal regionalny
Powiat koniński

Słownik polsko-angielski
ORE - Lektury i zasoby
ORE - Języki obce – Dla uczniów
ORE - Dla uczniów
Centralna Komisja Egzaminacyjna
OKE Poznań
Kuratorium Oświaty Poznań
MEN
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE
ORE - Dla rodziców
ORE - Przydatne linki – Dla rodziców