LOSY ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STARYM MIEŚCIE Co roku z uwagą przyglądamy się, jakie są losy absolwentów z naszego gimnazjum?

Zanim decyzję tę podejmie każdy przyszły absolwent naszej placówki korzysta z porad rodziców, doradcy zawodowego, pedagoga, nauczycieli przedmiotów, wychowawcy oraz starszych kolegów i koleżanek. Bardzo przydatne jest w tym przypadku również Forum Oświatowe organizowane co roku w Koninie. Zanim uczeń stanie się absolwentem, szkoła przygotowuje każdego wychowanka do jak najlepszego ukończenia gimnazjum. To wiąże się z odpowiednim rozwiązaniem arkuszy testów gimnazjalnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i z języków angielskiego lub niemieckiego. Już w pierwszym półroczu klasy III rozwiązują przykładowe testy na egzaminach próbnych. Jest to jedno z działań służących wyeliminowaniu błędów, które mogą popełnić podczas testów. Nauczyciele pracują również z uczniami kształcąc w nich umiejętności pisania prac literackich. Aby przybliżyć społeczności lokalnej ich losy, gromadzimy i porządkujemy dane dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

W roku szkolnym 2015/2016 nasze gimnazjum ukończyło 28 uczniów. Spośród tej liczby dziewięciu tj. 32% uczniów podjęło naukę w liceach ogólnokształcących, piętnastu tj. 54% uczniów zdecydowało się na trud nauki w technikach różnego typu, mając na względzie zdobycie świadectwa dojrzałości i zawodu, natomiast 4 czyli 14% uczniów kontynuuje naukę po gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych.

Znamy już wyniki tegorocznych egzaminów zewnętrznych i wiemy, do jakich szkół dostali się nasi tegoroczni absolwenci.

Poniżej przedstawiamy analizę losów naszych absolwentów na przestrzeni kolenych lat.

Losy absolwentów – rok szkolny 2016/17
Losy absolwentów – rok szkolny 2015/16
Losy absolwentów – rok szkolny 2014/15

Losy absolwentów – rok szkolny 2013/14
Losy absolwentów – rok szkolny 2012/13
Losy absolwentów – rok szkolny 2011/12
Losy absolwentów – rok szkolny 2010/11
Losy absolwentów – lata 2010-2017
Drogi Absolwencie !
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety badającej losy absolwentów naszego gimnazjum.

Zależy nam na rzetelnych, prawdziwych odpowiedziach.
To one pozwolą nam zebrać informacje, które mogą wpłynąć na podnoszenie jakości pracy szkoły.

ANKIETA

Skip to content