1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

01

03-2016

W Muzeum Powstania Warszawskiego i ...
Uczniowie klas I a i I b oraz III a i III b wybrali się niedawno na wycieczkę do Warszawy. Opiekunami tejże wyprawy były panie Jolanta Kowalczyk i Lidia Kamińska oraz pan Tomasz Andrzejczak.

A oto jak wyjazd zapamiętali uczniowie klasy I a:

„Pierwszym punktem zwiedzania był gmach Sejmu i Senatu. Zaraz po wejściu do monumentalnych budynków z piaskowca zostaliśmy poddani procedurom bezpieczeństwa. Najzwyczajniej w świecie dokonano przeszukania naszych osób oraz sprawdzenia rzeczy osobistych! Następnie oddano nas w ręce przemiłej przewodniczki, która z uśmiechem na ustach oprowadziła nas po sali obrad Sejmu oraz zapoznała nas z historią i tradycją parlamentaryzmu polskiego. Opowiedziała też kilka wesołych anegdot z codziennej pracy w Sejmie, jak również nawiązała do mroczniejszych wydarzeń, takich jak katastrofa pod Smoleńskiem”.

„Zostaliśmy tam miło przywitani przez w pełni uzbrojoną ochronę, która rzetelnie sprawdziła każdy zakamarek naszych bagaży i kieszeni.( … ) Ta sala (Sala Lustrzana) zrobiła na mnie mniejsze wrażenie niż poprzednia, jednak spodobały mi się pięknie zdobione żyrandole”.

„(…) naszą kochaną i jakże zgraną zgraję udało się zaciągnąć z powrotem do autokaru, którym zajechaliśmy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Na miejscu oczekiwał na nas pan Karol - wybitny znawca historii II wojny światowej.”

„W Muzeum Powstania Warszawskiego naszym przewodnikiem był pan, którego z kolegami nazwaliśmy Warszawski Wąsik. Pan Wąsik opowiadał historie, które momentami zapierały dech w piersiach. Przewodnik zaprowadził nas też na film o zbombardowanej Warszawie. Przerażający widok!”.

„Zwieńczeniem naszej podróży był czas wolny spędzony w galerii handlowej "Złote Tarasy", gdzie mogliśmy trochę odpocząć oraz pokrzepić się w jednej z wielu tamtejszych restauracji.”

„Podróż powrotna okazała się nie mniej wesoła niż w tamtą stronę, mimo że prawie wszyscy padali ze zmęczenia. Była to chyba najciekawsza wycieczka, na jaką w życiu pojechałem”.

„Stolicę opuściliśmy zmęczeni, lecz z żalem. Wszystkim podobała się warszawska przygoda i z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci”.

Wojtek Intrys i Paweł Małas

28

02-2016

Edukacja prawna dla gimnazjalistów
Czym jest prawo stanowione, a czym naturalne? Czy zasady można utożsamić z regułami? Na te i inne pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy zajęć z prawa, które prowadziła p. Jolanta Kucharzak, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Pani mecenas zaczęła od przypomnienia zawodów prawniczych występujących w Polsce. Wspólnie z uczniami ustalili listę profesji – począwszy od radcy prawnego, notariusza, sędziego, prokuratora, adwokata, a skończywszy na niezbyt lubianym komorniku. Sędziowie, komornicy i prokuratorzy to urzędnicy państwowi zatrudnieni w sądach i prokuraturach. Radcy prawni, adwokaci i notariusze reprezentują grupę tzw. wolnych zawodów zrzeszonych w korporacjach zawodowych. Aby móc wykonywać którąś z wymienionych profesji, należy ukończyć studia prawnicze i tzw. aplikację, czyli specjalizację zakończoną egzaminem końcowym.

Chyba najciekawszym punktem omawianym podczas edukacji prawnej okazała się kwestia szacunku. Uczniowie mieli problem z podaniem przykładowych przejawów szacunku do siebie samych, znacznie lepiej poradzili sobie ze wskazaniem zachowań świadczących o respekcie wobec innych ludzi.

Edukację prawną w naszej szkole zainicjowało wrześniowe spotkanie p. Jolanty Kucharzak z rodzicami, podczas którego pani mecenas wskazywała na prawne aspekty ich funkcjonowania w szkole. Zajęcia z uczniami odbyły się w ramach godzin z wychowawcą i wiedzy o społeczeństwie. Za zgodą Rady Rodziców elementy edukacji prawnej zostały wpisane do programu wychowawczego szkoły. (krm)

23

02-2016

Jak osłabić hejt?
Ci, którzy kiedyś padli ofiarą mowy nienawiści, może będą sobie lepiej radzić z tym zjawiskiem, a ci, którzy sami hejtowali, miejmy nadzieję, że po szkolnej dyskusji zastanowią się kilka razy, zanim cokolwiek powiedzą lub opublikują. Przynajmniej taki był cel organizatorów rozmowy na temat źródeł i skutków hejtu.

Mowa nienawiści to używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec osoby, grupy czy instytucji. Jest narzędziem rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa, pochodzenie etniczne, status społeczny, płeć czy światopogląd religijny.

Uczestnicy dyskusji panelowej zastanawiali się nie tylko nad źródłami i skutkami hejtu, ale próbowali też szukać rozwiązań mających na celu osłabienie tego niepokojącego zjawiska. Do przyczyn mowy nienawiści szkolna grupa ekspertów zaliczyła m.in. brak własnego życia i osobistą frustrację, którą hejter rozładowuje na niewinnej osobie. Wśród skutków młodzież wymieniła załamanie nerwowe, osamotnienie, depresję oraz próby samobójcze. Eksperci ani grupa przysłuchująca się rozmowie nie zgodzili się z tezą, iż reakcja na hejt zależy od poziomu inteligencji danej osoby. Gimnazjaliści byli zgodni, że jest ona uzależniona przede wszystkim od odporności psychicznej oraz od tego, czy ma się wsparcie w tym trudnym momencie.

W trakcie dyskusji p. Katarzyna Roszak - Markowska zaprezentowała stanowiska osób badających zjawisko hejtu, wśród których dominuje przekonanie, iż gdyby zajrzeć do mózgu osoby ubliżającej komuś, to zobaczylibyśmy pobudzenie tzw. układu nagrody, odpowiadającego za poczucie satysfakcji. Tego samego, który się uaktywnia choćby na widok ukochanej osoby. Naukowcy wskazują też na niedojrzałość kory przedczołowej związanej z kontrolą emocji i przestrzeganiem norm społecznych.

Dyskusję "Źródła i skutki hejtu" zainicjowała szkolna grupa Amnesty International przy współpracy z SU. Organizatorzy proszą jeszcze raz, abyście dzielili się pomysłami na osłabienie mowy nienawiści, zapisując je na arkuszach powieszonych na górnym korytarzu. (krm)

Źródła i skutki hejtu - prezentacja multimedialna

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: staremiasto@op.pl
www.spstaremiasto.pl