1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

20

09-2017

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
Wszystkich uczniów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji z zakresu języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i matematyki zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Merytorycznie konkursy obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów dla gimnazjum - poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w regulaminach konkursów umieszczonych poniżej.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Konkursy organizowane są w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.

Do etapu rejonowego konkursów kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 38 punktów na 50 możliwych punktów.

Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczeń, który otrzymał na etapie rejonowym minimum 40 na 50 możliwych do zdobycia punktów.

Laureatem zostaje uczestnik etapu wojewódzkiego, który otrzyma minimum 42 na 50 możliwych punktów.

Terminarz konkursów przedmiotowych (etap szkolny)

18 października (środa) - Wojewódzki Konkurs Matematyczny
19 października (czwartek) - Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
20 października (piątek) - Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
26 października (czwartek) - Wojewódzki Konkurs Biologiczny
27 października (piątek) - Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
8 listopada (środa) - Wojewódzki Konkurs Chemiczny
9 listopada (czwartek) - Wojewódzki Konkurs Historyczny
10 listopada (piątek) - Wojewódzki Konkurs Fizyczny
16 listopada (czwartek) - Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Wszystkich uczniów zainteresowanych wiedzą o społeczeństwie zachęcamy do udziału w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

Szczegółowe informacje na temat powyższego konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Testy konkursów przedmiotowych


(wd)

17

09-2017

Przejęli filmową pałeczkę
Podobno był zniechęcony postawą kobiet. Żył zatem samotnie i tworzył. Z czasem udało mu się powołać do istnienia ideał niewiasty. Nic że z kości słoniowej. Jego historia pewnie by tak nie poruszała do dzisiaj, gdyby nie fakt, że zakochał się w owym wyobrażeniu. Obdarowywał nawet posąg kwiatami i prezentami. Jednak najbardziej niezwykłe w opowieści dopiero przed nami: za sprawą Afrodyty rzeźba ożyła, a Pigmalion (bo o tym mitycznym bohaterze mowa) ożenił się z kobietą-posągiem. Czy ma to coś wspólnego z animacją? Kto wnikliwy, pewnie już wie. Kto nie lubi się zastanawiać, zaraz się dowie.

Przytoczona historia nie pojawiła się podczas wykładu Piotra Kardasa, który odbył się w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie z udziałem członków koła filmowego z klas gimnazjalnych ze Starego Miasta, ale chyba nie sposób jej pominąć, gdy myśli się o narodzinach animacji. Jeśli ten rodzaj sztuki polega na ożywieniu, m.in. dzięki sprawieniu wrażenia ruchu, to gest Afrodyty można nazwać wielkim dziełem animacji. Powiedzmy od razu, że z gatunku niedostępnych dla człowieka… Można mniemać, iż odwieczne marzenie ludzkie o byciu (s)twórcą życia, równie stare jak fantazje o lataniu, zmaterializowali autorzy filmów animowanych. Można dodać, że homo creatus (człowiek – artysta) to najbardziej ambitna wersja „człowieka-pragnącego-tworzyć”. Pełna ograniczeń, ale przez to jeszcze bardziej wymagająca. Artysta (animator) nie stworzy człowieka ani ogrodu, ale może powołać do życia ich wyobrażenie, które może znaleźć swoje miejsce w świadomości odbiorców.

Kiedy i gdzie powstały pierwsze animacje? Zdaniem Piotra Kardasa… w jaskiniach. Prehistoryczne rysunki naskalne przedstawiające zwierzęta (np. w jaskini Lascaux) wykonały prawdopodobnie kobiety. Artyści/artystki, wykorzystując naturalne podłoże ścian jaskiń, odzwierciedlali/odzwierciedlały kształt i dynamikę ruchu zwierząt. Rozmieszczanie wizerunków na różnych wysokościach i na różnych płaszczyznach było zabiegiem potęgującym doznanie głębi. Bliski plan podkreślają wyraźnie zaznaczone elementy, np. kopyta żółto-czarnego jelenia. Im bardziej rysunek staje się szkicowy, tym bardziej wzrasta wrażenie oddalenia. Zanikający kontur, niekompletność i rozmyte plamy barwne potęgują odczucie ruchu. Jeśli do tego dodać oświetlenie naturalne, pulsujący płomień ognia, widzowi nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zwierzęta przedstawione na skałach są w ruchu.

- Kto do tej pory myślał, że twórcą animacji jest Walt Disney, pewnie był w większości, ale żył w błędzie – przekonywał P. Kardas, animator kultury, pomysłodawca oraz koordynator kilku festiwali filmu animowanego.

Filmoznawca w ciekawy sposób opowiedział historię animacji od rysunków naskalnych do W. Disneya i Pixara. Skoncentrował się na początkach sztuki, prezentując i omawiając narodziny popularnych technik animacyjnych, jak również przedstawiając dzieje samej idei „stwarzania ruchu”, idei „animō”.

Zajęcia, przeprowadzone w CKiS w Koninie, zainicjowały projekt „Nasza bajka – młodzi animatorzy w akcji”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu uczniowie 4 byłych gimnazjów z rejonu konińskiego będą uczestniczyć w wielu artystycznych przedsięwzięciach, w tym w warsztatach mających na celu stworzenie filmów animowanych.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby młodzieży gimnazjalnej, zdiagnozowane przy współrealizacji projektu „Europa w kinie – filmowa edukacja młodzieży” (2015 r.), w którym brała udział klasa filmowa – do niedawna funkcjonująca w staromiejskim gimnazjum. Młodzi filmowcy – jak widać – na tyle skutecznie zarazili swoją pasją młodsze koleżanki i kolegów, że kilkanaście osób z kl. IIs i IIIa postanowiło przejąć po nich filmową pałeczkę. Cieszymy się : )

PS Telewizyjny materiał na temat spotkania na stronie:
http://wielkopolska.tv/konin-mlodziez-w-animowanej-akcji/#/?playlistId=0&videoId=0

Katarzyna Roszak-Markowska
Zdjęcia: Beata Mazurek (CKiS w Koninie)

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: staremiasto@op.pl
www.spstaremiasto.pl