1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

02

10-2016

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe...
Wszystkich uczniów zainteresowanych językiem polski, językiem angielskim, językiem niemiecki, biologią, chemią, fizyką, geografią, historią i matematyką, chcących rozwijać swoje zainteresowania powyższymi przedmiotami, zachęcamy do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Merytorycznie konkursy obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów w gimnazjum poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w regulaminach konkursów umieszczonych poniżej.

Konkursy organizowane są w trzech etapach: szkolny, rejonowy i wojewódzki.

Do etapu rejonowego konkursów kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 37 punktów na 50 możliwych punktów.

Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczeń, który otrzymał na etapie rejonowym minimum 40 na 50 możliwych do zdobycia punktów.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Terminarz konkursów przedmiotowych (etap szkolny)

13 października(czwartek)- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
19 października (środa)- Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
20 października (czwartek)- Wojewódzki Konkurs Biologiczny
21 października (piątek)- Wojewódzki Konkurs Chemiczny
26 października (środa)- Wojewódzki Konkurs Fizyczny
27 października (czwartek)- Wojewódzki Konkurs Geograficzny
4 listopada (piątek)- Wojewódzki Konkurs Historyczny
9 listopada (środa)- Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
10 listopada (czwartek)- Wojewódzki Konkurs Matematyczny


Wszystkich uczniów zainteresowanych wiedzą o społeczeństwie zachęcamy do udziału w Ponadwojewódzkim Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

Szczegółowe informacje na temat powyższego konkursu znajdują się w Regulaminie Ponadwojewódzkiego konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjów pod nazwą Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: staremiasto@op.pl
www.spstaremiasto.pl