1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

26

09-2017

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES
26-go września obchodzony jest Europejski Dzień Języków – święto całego środowiska edukacji językowej. Wszystko zaczęło się w roku 2001, kiedy to Rada Europy wraz z Komisją Europejską ustanowiły deklarację o corocznych obchodach europejskiego święta języków. Z tej okazji organizowane są różnorodne wydarzenia, mające na celu z jednej strony podkreślenie kluczowej roli języków w pielęgnowaniu naszego dziedzictwa kulturowego, ale z drugiej – zaakcentowanie konieczności uczenia się języków obcych i płynących z tego korzyści.

Pragniemy poinformować, że Nasza Szkoła bierze udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków, a pomysł w celebrowaniu tego dnia został zarejestrowany w kalendarzu wydarzeń EDJ (EDJ: www.coe.int/edl.) organizowanego przez European Centre for Modern Languages and Council of Europe.

Uczniowie bardzo aktywnie zaangażowali się w obchody tego dnia a przekazywanie życzeń oraz pozdrowień w językach obcych takich jak – j. angielski, j.niemiecki, j.rosyjski a nawet j.hiszpański – nie sprawiło nawet najmniejszego problemu. Na otrzymanych pocztówkach pojawiały się również zdania i cytaty warte zapamiętania. Tak przygotowane według własnych pomysłów kartki pocztowe zostały przekazywane kolegom i koleżankom, ale także nauczycielom w całej szkole.

Czym jest europejski Dzień Języków? Dlaczego obchodzimy Europejski Dzień Języków i do kogo jest skierowany? Czy dwujęzyczność wspomaga proces myślenia??? Informacje na te nurtujące naszych uczniów pytania mogli odnaleźć na przygotowanej gazetce szkolnej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród małych i dużych czytelników.

Ponadto każdy uczeń, korzystając ze strony internetowej Rady Europy i Komisji Europejskiej może zagrać w grę pod tytułem „Sprawdź swoje umiejętności językowe” – która pomaga ocenić poziom znajomości języków obcych zgodnie z sześcioma poziomami referencyjnymi określonymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

http://edl.ecml.at/LanguageFun/LanguageTrivia/tabid/3129/Default.aspx

Poprzez zorganizowanie EDJ pokazaliśmy uczniom, iż uczenie się języków obcych pomaga nam wzajemnie się zrozumieć, przekroczyć różnice kulturowe oraz przy okazji dobrze się bawić. W tym wyjątkowym dniu zwrócono szczególną uwagę na znaczenie znajomości języków obcych we współczesnym świecie.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie oraz zaangażowanie i zapraszamy na kolejny Europejski Dzień Języków, który odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

Zachęcamy również do nauki języków obcych na co dzień, ponieważ ich znajomość odgrywa ogromną rolę w naszym życiu.

Zespół Języków Obcych

20

09-2017

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
Wszystkich uczniów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji z zakresu języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i matematyki zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Merytorycznie konkursy obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów dla gimnazjum - poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w regulaminach konkursów umieszczonych poniżej.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Konkursy organizowane są w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.

Do etapu rejonowego konkursów kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 38 punktów na 50 możliwych punktów.

Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczeń, który otrzymał na etapie rejonowym minimum 40 na 50 możliwych do zdobycia punktów.

Laureatem zostaje uczestnik etapu wojewódzkiego, który otrzyma minimum 42 na 50 możliwych punktów.

Terminarz konkursów przedmiotowych (etap szkolny)

18 października (środa) - Wojewódzki Konkurs Matematyczny
19 października (czwartek) - Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
20 października (piątek) - Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
26 października (czwartek) - Wojewódzki Konkurs Biologiczny
27 października (piątek) - Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
8 listopada (środa) - Wojewódzki Konkurs Chemiczny
9 listopada (czwartek) - Wojewódzki Konkurs Historyczny
10 listopada (piątek) - Wojewódzki Konkurs Fizyczny
16 listopada (czwartek) - Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Wszystkich uczniów zainteresowanych wiedzą o społeczeństwie zachęcamy do udziału w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

Szczegółowe informacje na temat powyższego konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Testy konkursów przedmiotowych


(wd)

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: spstaremiasto@stare-miasto.pl
www.spstaremiasto.pl