1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

29

10-2018

PROJEKT EDUKACYJNY - 100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Zrozumienie pojęcia patriotyzmu stało się głównym elementem przygotowania dzieci i młodzieży do obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Starym Mieście: p. E. Jarmuż, p. S. Michalska, p. E. Drewniak-Przybylska, p. G. Świerczyńska, p. M. Bartczak-Kaźmierczak, p. A. Mądra, p. A. Hak z nauczycielem historii p. I. Krych, ze wsparciem dyrektorów: p. P. Kucharczyka, p. Z. Woźniaka i p. M. Przybylskiego, stworzyli i zrealizowali autorski projekt edukacyjny: Polska… Do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia zaprosili uczniów, rodziców i nauczycieli.
Celem projektu było: pogłębienie wiedzy dzieci z historii Polski, ukazanie postaw patriotycznych, rozwijanie wrażliwości na pamięć i szacunek dla osób, które poświęciły życie dla Polski, uświadomienie znaczenia wolności w życiu każdego człowieka i narodu, budowanie szacunku do symboli narodowych oraz rozwijanie zainteresowań i pasji uczniowskich poprzez wykorzystanie nowatorskich metod i form pracy. Na realizację projektu składało się przygotowanie krótkich lekcji historii, dotyczących drogi Polski do niepodległości, symboli narodowych oraz wystroju pięciu sal; przygotowanie prac plastycznych ,, Niepodległość w oczach dziecka” i zorganizowanie wystawy; przygotowanie uczniów oraz przeprowadzenie II Gminnego Konkursu Piosenki Szkolnej – Polska…; zaproszenie do współpracy młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, w celu zaprezentowania musztry paradnej; przygotowanie montażu słowno-muzycznego pt. Pisk Orła oraz dekoracji i wystroju okolicznościowego.
Do realizacji projektu włączyli się:
- rodzice klas edukacji wczesnoszkolnej, którzy z dużym zaangażowaniem przygotowali dla dzieci krótkie scenki obrazujące wydarzenia historyczne i ukazujące wiedzę na temat symboli narodowych,
- młodzież ZSCKU, która zaprezentowała musztrę paradną,
- społeczność uczniowska, która przygotowała wystawę prac oraz wzięła udział w montażu słowno-muzycznym i konkursie piosenki,
- p. G. Leszczyńska, Julita Reszel, Marta Kraska, J. Paściak, które pomogły przy organizacji II GKPS oraz przygotowaniu dekoracji i wystroju do montażu słowno-muzycznego,
- p. E. Kwiecińska, która przygotowała z uczniami układ taneczny Taniec flag, p. J. Kowalczyk przygotowała repertuar muzyczny, a p. M. Przybylski zorganizował i czuwał nad nagłośnieniem,
- Urząd Gminy w Starym Mieście, który ufundował nagrody do II GKPS,
- p. K. Weber i p. M. Brzezińska-Stawicka, jurorzy konkursu piosenki,
- p. J. Wróbel i p. A. Horzewska, które przygotowały słodki poczęstunek dla uczestników konkursu,
- Rada Rodziców, która ufundowała słodki upominek dla uczniów biorących udział w montażu słowno- muzycznym.
Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pomoc, zrozumienie i zaangażowanie. Oczekiwane efekty zostały w pełni osiągnięte. Realizowane zadania były niezmiernie wartościowe w sensie edukacyjnym i wychowawczym. Każdy mógł zadumać się nad przeszłością i pochylić głowę nad wyjątkowymi kartami polskiej historii. Projekt umożliwił uczniom wykazanie się kreatywnością, wspierał ich samodzielność i innowacyjność, rozwijał umiejętność wykorzystania mediów do promowania inicjatyw i wartości oraz uczył współpracy w zespole i gotowości do podejmowania nowych wyzwań.

29

10-2018

II GMINNY KONKURS PIOSENKI SZKOLNEJ
12 października 2018r. w SP w Starym Mieście, odbył się II Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej ,,Polska…”, przygotowany przez p. E. Drewniak Przybylską i p. Annę Hak, upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach projektu edukacyjnego pod tym samym tytułem.
Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci, prezentacja umiejętności wokalnych, promowanie aktywności twórczej, odkrywanie talentów oraz rozwijanie wrażliwości na pamięć i szacunek dla tych, którzy poświęcili życie dla walki o niepodległą Ojczyznę. W konkursie wzięło udział 12 uczestników z czterech szkół naszej gminy. Uczniowie pięknie zaprezentowali pieśni upamiętniające ważne wydarzenia z dziejów Polski. Jury w składzie: przewodnicząca p. Marlena Brzezińska-Stawicka i p. Krystian Weber, oceniło dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, oryginalność interpretacji, staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa), ogólny wyraz artystyczny. Grand Prix przyznano Dominice Mijalskiej, uczennicy kl.IV, SP w Żychlinie, która zaprezentowała piosenkę ,,W listopadzie” – opiekun p. J. Kowalczyk. Nagrody wyśpiewały: Hanna Frysiak, kl. II – SP Stare Miasto- opiekun p. E. Drewniak-Przybylska, Wiktoria Skowron, kl. VII – SP Żychlin – opiekun p. P. Cyprysiak oraz Anastazja Adaszak, kl. VI – SP Stare Miasto. Wyróżnienia otrzymały Blanka Małolepsza ( SP Żychlin) – opiekun p. M. Berlińska, Marcelina Grajek ( SP Żychlin) i Oliwia Stanisławska ( SP Żdzary) – opiekun p. J. Gęsikiewicz. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a sama uroczystość stała się doskonałą okazją do wspomnień, wzruszeń oraz dostarczyła wielu artystycznych przeżyć. Fundatorem nagród konkursowych, które uroczyście wręczyli: dyrektor p. Piotr Kucharczyk oraz członkowie jury, był Urząd Gminy w Starym Mieście. Grand Prix została ufundowana przez przewodniczącą jury p. M. Brzezińską-Stawicką. Nagłośnienie przygotował i nadzorował p. M. Przybylski. Opiekunki konkursu serdecznie dziękują za pomoc przy organizacji konkursu: p. Julicie Ressel, p. M. Krasce, p. J. Paściak oraz p. A. Horzewskiej i p. J. Wróbel za słodki poczęstunek.

12

10-2018

SPOTKANIE Z ŁUKASZEM WIERZBICKIM
Łukasz Wierzbicki – polski autor książek dla dzieci i młodzieży, podróżnik, redaktor i biografista gościł 3 października w Bibliotece Publicznej gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej. Uczniowie klas VI naszej szkoły byli uczestnikami warsztatów pt.: „Drzewo” prowadzonych w sposób wyjątkowy przez tego niezwykłego człowieka.

Pan Łukasz, podczas spotkania autorskiego, w którym łączył elementy wykładu, prezentacji multimedialnej, kabaretu i inscenizacji historycznej, odpowiedział na pytania: Co to jest mit ? Czy nasz naród posiada mitologię? Przedstawił uczestnikom świat słowiańskich mitów – zapomniany i tajemniczy. Nasi przodkowie przez stulecia snuli opowieści o powstaniu świata, narodzinach człowieka, które przekazywane z pokolenia na pokolenie pomagały zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie i miejsce człowieka w otaczającym go świecie.

Łukasz Wierzbicki ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prowadził autorską audycję muzyczną Wyspa Skarbów w poznańskim Radio Fan, zajmował się również zawodowo produkcją koncertów, spektakli kabaretowych oraz innych wydarzeń kulturalnych. Tym, co zainspirowało dziennikarza do pisania były opowieści jego dziadka, który opowiadał wnuczkowi o Kazimierzu Nowaku – niezwykłym podróżniku, który w latach trzydziestych przemierzył wzdłuż i wszerz całą Afrykę.

Charyzmatyczny prowadzący szybko nawiązał doskonały kontakt z uczniami, a swoim temperamentem i niestandardowym wystąpieniem intrygował i prowokował do dyskusji.
To wszystko sprawiło, że spotkanie było dla wszystkich uczestników ciekawym i odkrywczym przeżyciem. (ls)

10

10-2018

Festiwal filmowy w Starym Mieście
Może brzmi niewiarygodnie, ale to prawda: nasza miejscowość dorobiła się poważnej imprezy kulturalnej. Od piątku do niedzieli (5 – 7 października) odbywał się w Starym Mieście I Jesienny Festiwal Filmowy. Członkowie koła filmowego nie mogli przejść obojętnie wobec takiego wydarzenia i nie przeszli, uczestnicząc w sobotnich wydarzeniach.

Pierwsza edycja imprezy została poświęcona legendarnemu aktorowi Franciszkowi Pieczce – znanemu przede wszystkim z seriali „Czterej pancerni i pies” i „Ranczo”, ale również z ambitniejszych produkcji, takich jak arcydzieło światowej kinematografii pt. „Pamiętnik znaleziony w Saragossie” (reż. Wojciech Has) czy „Żywot Mateusza” (reż. Witold Leszczyński). Fani Gustlika spotkali się z artystą w bibliotece staromiejskiej. Aktorowi towarzyszyła filmowa partnerka Barbara Kafftówna.

– „Żywot Mateusza” wspominam z wielkim sentymentem. Matis to bohater o ogromnej wrażliwości, niebezpiecznej wręcz dla człowieka, bo prowadzącej do destrukcji – opowiadał gość.

Barbara Krafftówna chętnie wracała do roli Felicji z „Jak być kochaną” (reż. W. Has). Chwaliła reżysera za adaptację genialnej zdaniem aktorki powieści Kazimierza Brandysa (również autora scenariusza filmu).

– W naszym zawodzie jest poważne zagrożenie. Nazywamy to skazą. Polega ono na obciążeniu rolą. Trzeba mieć silną osobowość, żeby odgrywane postaci nie weszły zbyt głęboko do naszego życia – mówiła serialowa Honorata.

Spotkaniu z aktorami towarzyszyła ekspozycja kostiumów z „Rękopisu znalezionego w Saragossie” oraz z serialu „Czterej pancerni i pies”, wypożyczonych z Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu.

Po wystawie na fanów X muzy czekała w Kinie za Rogiem projekcja filmu „Żywot Mateusza” z genialną kreacją Franciszka Pieczki. Obraz, będący adaptacją powieści Tarjei Vesaasa „Ptaki”, opowiada historię niezwykłego człowieka, który nie potrafi się dopasować do rzeczywistości, a ściślej do rzeczywistości stworzonej przez człowieka. Matis (Franiciszek Pieczka) ma świetny, wręcz pierwotny, kontakt z przyrodą, ale świat stworzony przez ludzi pozostaje dla niego do końca obcy i niezrozumiały. Co prawda, otoczenie aprobuje odmienność bohatera, wspiera go, ale nie daje to Matisowi satysfakcji ani poczucia bezpieczeństwa. Ma świadomość, że stanowi ciężar dla innych, a szczególnie dla siostry (Anna Milewska), która się nim opiekuje. Bohater wie, że nie przetrwałby bez niej. I to powoduje, że żyje w ciągłym lęku. Boi się, że pewnego dnia siostra go opuści, a on tym samym przestanie istnieć. Nadwrażliwość okazuje się dla mężczyzny darem i przekleństwem. Z jednej strony umożliwia mu głęboki kontakt z naturą, z własnymi uczuciami, z drugiej jednak jest powodem niedopasowania. To wewnętrzne rozdarcie, lęk, życie w stałym przeczuciu czegoś nieuchronnego, własnego fatum, przed którym nie ma ucieczki, powodują, że bohater decyduje się na drastyczny krok.

Warto obejrzeć ten film po raz pierwszy. Warto obejrzeć go też ponownie po wielu latach. W obu przypadkach obraz przełącza widza na inny kanał komunikacyjny ze światem, z samym sobą. Pomagają w tym nie tylko genialna kreacja Pieczki, ale i specyficzny sposób obrazowania (dość surowy i anachroniczny) oraz muzyka Arcangelo Corellego. (krm)

Zdjęcia: Wojciech Ziemski, Janusz Frysiak

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: spstaremiasto@stare-miasto.pl
www.spstaremiasto.pl