1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

28

08-2020

Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły
Informuję, że:

• Przy wejściach do budynków szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

• Do szkoły przychodzą uczniowie bez oznak choroby (kaszel, katar, ból gardła, głowy, podwyższona temperatura).

• 1 września o godzinie 8.00 odprawiona zostanie Msza św. w kościele w Starym Mieście dla uczniów i rodziców.

• Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września o godzinie 9.00. Uczniowie klas 2-8 spotykają się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych. Uczniowie klas pierwszych spotykają się na sali gimnastycznej w celu złożenia ślubowania. Później nastąpi spotkanie uczniów klas pierwszych w salach lekcyjnych kl. 1A - s107, 1B - s17, 1C - s113

• W trakcie rozpoczęcia roku szkolnego oraz zajęć lekcyjnych w kolejnych dniach maseczki nie są obowiązkowe. Zachęcamy jednak do zakładania maseczek przez uczniów w miejscach wspólnych, w budynkach tzn. na korytarzach w czasie przerwy lub w szatniach.

• Rodzice uczniów klas pierwszych (jeden rodzic) proszeni są o założenie maseczek w budynkach szkoły.

• Rodziców prosimy o odprowadzanie i odbieranie uczniów przy drzwiach szkoły. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych, którzy mogą wejść w maseczce z dzieckiem na teren szkoły w pierwszym tygodniu nauki.

• Preferujemy załatwianie spraw poprzez kontakt mailowy, telefoniczny i dziennik elektroniczny. Kontakt bezpośredni z nauczycielem, sekretariatem i dyrekcją jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

• Korzystanie z obiadów w szkole:

- Zgłoszeń dokonujemy wyłącznie drogą telefoniczną i mailową (staremiasto@op.pl). Z uwagi na bieżące przepisy i wytyczne GIS zapisów i płatności nie można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
- Płatności za obiady tylko przelewem na rachunek bankowy o numerze:
29 8530 0000 0500 0216 2000 0020
Proszę o wpłaty do 10 września 2020 r.

Piotr Kucharczyk – dyrektor szkoły

26

08-2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Odbędzie się 1 września 2020 r. (wtorek).

O godz. 8.00 będzie odprawiona msza św. w intencji uczniów, wychowawców i pracowników szkoły w Kościele p.w. Ap. Piotra i Pawła w Starym Mieście

O godz. 9.00:

- kl. I - w sali gimnastycznej celu złożenia ślubowania, później nastąpi spotkanie uczniów klas pierwszych w salach lekcyjnych kl. 1A - s107, 1B - s17, 1C - s113,
- kl.II - kl. VIII - w salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem umieszczonym poniżej

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 dla uczniów kl. II - kl. VIII

UWAGA!
-W trakcie rozpoczęcia roku szkolnego oraz zajęć lekcyjnych w kolejnych dniach maseczki nie są obowiązkowe. Zachęcamy jednak do zakładania maseczek przez uczniów w miejscach wspólnych, w budynkach tzn. na korytarzach w czasie przerwy lub w szatniach.
-Podczas wejścia do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.
-W rozpoczęciu roku szkolnego biorą udział tylko uczniowie i nauczyciele, wyjątek stanowią uczniowie klas pierwszych, którzy mogą uczestniczyć w uroczystości w obecności 1 rodzica/opiekuna.
-Rodzice uczniów klas pierwszych proszeni są o założenie maseczek w budynkach szkoły.

DOWOZY:

7.30 – UL. LISIECKA
7.35 – KRĄGOLA
7.40 – MODŁA KOLONIA
7.50 – RUMIN

ODWOZY: po spotkaniach z wychowawcami klas.

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: staremiasto@op.pl
www.spstaremiasto.pl