1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

27

02-2020

Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa
MEN wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotuje rekomendacje dla dyrektorów szkół, jak postępować w razie wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego. Zasady bezpieczeństwa MEN przypomni także kuratorom oświaty.

Szef MEN przypomina, że jeżeli w jakiejś szkole/przedszkolu występuje sytuacja, która z punktu widzenia dyrektora bądź samorządu terytorialnego może budzić podejrzenia, to także i dziś dyrektor ma prawo podjąć kroki, które zapobiegną na przykład rozszerzeniu się infekcji. Dzieci chore nie powinny chodzić do szkoły lub do przedszkola, bo mogą być źródłem zarażenia. MEN na stronie zamieścił komunikat przypominający zasady higieny, zasadę niechodzenia osób chorych do szkoły czy do pracy, ale także postulujący, aby nie organizować wycieczek w stronę tych części świata, gdzie choroba już się pojawiła.

Działania profilaktyki wczesnej:

1) Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (warunki techniczne – właściwa sprawność i ilość sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych; właściwy plan higieny i jego egzekwowanie; bezpieczeństwo zdrowotne żywności);

2) Edukacja dzieci w zakresie:
• prawidłowego korzystania z sanitariatów w klasach I – III (podnoszenie, opuszczanie deski sedesowej, spuszczanie wody),
• prawidłowego mycia rąk,
• mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
• mycia rąk przed posiłkami,
• prawidłowego zachowania się przy stole,
• zakazu obgryzania paznokci,
• prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę;

3) Współpraca z rodzicami w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

JAK SKUTECZNIE MYĆ RĘCE?

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Zaleca się kontaktowanie z najbliższą Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną

800 190 590 numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
112 – Telefon Alarmowy
999 – Pogotowie Ratunkowe

Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr
mgr Eugeniusz Przybyła w Strzałkowie

24

02-2020

Mieli okazję… błysnąć
Wszechobecność reklam we współczesnym świecie można porównać chyba tylko do… powietrza. Są wszędzie. Nie da się bez nich funkcjonować, co nie znaczy, że ich działanie zawsze i wszędzie jest korzystne. Reklama – jak zanieczyszczona atmosfera – może też nieźle zatruć człowiekowi życie. Szansa na pozbycie się niechcianych spotów i „atakujących” billboardów jest bliska zeru, więc jedyne co zostaje, to poznać mechanizmy funkcjonowania „dźwigni handlu” i uodpornić się na nie. W jaki sposób uczniowie klasy VI d i dwie uczennice VIII b uczyli się krytycznego odbioru reklam?

W najlepszy – powiedzmy, używając środka perswazji w postaci wyrazu wartościującego. W najlepszy, bo poprzez działanie, a konkretnie: poprzez tworzenie własnych spotów telewizyjnych. Premiera obydwu materiałów promujących nieistniejące (jeszcze!) produkty odbyła się podczas Szkolnego Dnia Nauki. Sądząc po reakcji grupy docelowej, reklamy spełniły swoje zadanie. Co prawda, lansowanych towarów na razie na rynku… brak, ale to już chyba zmartwienie przedsiębiorców :)

Spoty telewizyjne i krótki reportaż z planu filmowego powstały podczas dwudniowych warsztatów, prowadzonych przez Michała Baranowskiego, właściciela firmy Good Film.

– Pomysłów na reklamę mieliśmy bardzo dużo, więc zrobiliśmy głosowanie. Wygrały buty obronne. Ponieważ nie spodobała nam się pierwotna nazwa produktu, zmieniliśmy ją na „Black Power Shoes” – opowiada Oriana z kl. VI d.

W rozwijaniu kreatywności u uczniów ważną rolę odgrywa atmosfera, w jakiej pracują. Tworzenie i dzielenie się autorskimi wytworami wymagają bowiem sporej odwagi oraz odporności nie tylko na ewentualną krytykę, ale i na spontaniczne reakcje odbiorców. A nad tym ostatnim – jak wiadomo – trudno zapanować. W tworzeniu warunków sprzyjających wyzwalaniu twórczości swój udział miał prowadzący warsztaty. Powiedzieć o Michale Baranowskim „profesjonalny operator kamery” czy „montażysta” to prawie nic nie powiedzieć, a przecież takie zawody wykonuje, współpracując od lat z ogólnopolskimi stacjami telewizyjnymi. Michał (bo tylko tak można się do niego zwracać) to wyjątkowy instruktor, edukator dzieci, młodzieży i dorosłych, z powodzeniem zarażający pasją do ruchomych kadrów. Tym razem też mu się udało! Pod jego okiem członkowie koła humanistycznego chętnie poznawali tajniki pracy agencji reklamowych oraz brali udział w produkcji spotów telewizyjnych oraz krótkiego reportażu.Jedyny problem, na jaki wskazali uczestnicy, polegał na tym, że zajęcia były „zdecydowanie za krótkie”.

– Bardzo spodobał mi się klimat. Mieliśmy dużo swobody, dzięki czemu czuliśmy, jak wiele zależy od nas samych. Poza tym niesamowita była świadomość, że tworzymy zupełnie coś nowego. Dotąd nie mieliśmy okazji doświadczyć, jak to jest na planie filmowym. Ja na przykład przekonałem się, że za kamerą jest równie ciekawie, jak na scenie – dzieli się wrażeniami Mikołaj.

Poza butami obronnymi młodzież powołała do istnienia jeszcze jeden byt – wodę mineralną „Kropla anioła”. Czy w tej grupie praca przebiegała bez zakłóceń? Na szczęście… też nie. Twórcy reklamy musieli poradzić sobie nie tylko z nadmiarem pomysłów na realizację spotu, ale i z faktem, iż reżyser najczęściej jest jeden.

– Grałam rolę anioła, ale równie ciekawe byłoby reżyserowanie scen – zwierza się Tatiana.

– Według mnie najlepiej ma osoba, która te wszystkie pomysły wciela w życie, czyli reżyser – wtrąca Martyna, wyjątkowo dobrze radząca sobie z obowiązkami wspomnianej profesji.

– Tak! Mnie też nie do końca odpowiadało stanie przed kamerą, bo moja bajka to reżyserowanie. Niestety, musieliśmy się tym dzielić – dodaje Maja.

Praca na planie to okazja do doskonalenia koncentracji, samokontroli i anielskiej cierpliwości. Czasami niepozorny impuls uruchamia całą lawinę niepożądanych zdarzeń, co powoduje, iż ujęcie trzeba powtórzyć. Żeby to raz..! Najgorsze, że aktorzy, którzy już kilkakrotnie odgrywali tę samą scenę, po każdym kolejnym: „Kamera, akcja!” muszą wydobyć z siebie pierwotny entuzjazm. O tym, jakie to trudne, przekonał się m.in. Piotrek, odtwórca roli jednego z aniołów:

– Zdarzały się sytuacje, w których ktoś mnie rozpraszał. Czasami nie dało się zachować powagi na planie, więc musieliśmy wszystko robić od nowa. Ta praca wymaga iście anielskiej cierpliwości i dyscypliny wewnętrznej.

Podsumowując, piątkowe popołudnie oraz połowę soboty członkowie koła humanistycznego poświęcili na pracę, której efektem są dwie zaledwie kilkudziesięciosekundowe reklamy. I to jest prawda o pracy w mediach… A, przepraszam, młodzież odkryła też inną stronę mocy:

– Podobało mi się, że grałem w reklamie i że mogłem… zabłysnąć – wyznaje szczerze Gabryś.

Nawet jeśli spontaniczna wypowiedź ucznia nie wyczerpuje całej złożoności uwarunkowań i motywacji pracy w mass mediach, to z pewnością dotyka ważnego aspektu profesji twórców oraz nadawców treści medialnych. A jeśli chodzi o Gabrysia i resztę uczestników warsztatów, to wszyscy mieli okazję „zabłysnąć” podczas Szkolnego Dnia Nauki. Bo premierę reklam „Black Power Shoes” i „Kropli anioła” z pewnością należy uznać za udaną…

***

Warsztaty filmowe odbyły się w ramach programu innowacji pedagogicznej „Odkrywamy siebie, odgrywając kogoś innego”, realizowanej od dwóch lat pod kierunkiem Katarzyny Roszak-Markowskiej w Szkole Podstawowej w Starym Mieście. W „odkrywaniu siebie” pomogła młodzieży Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto, która sfinansowała przedsięwzięcie, za co serdecznie dziękujemy. Słowa wdzięczności przesyłamy też panu Wojciechowi Ziemskiemu i Igorowi Szymoniakowi, absolwentowi Gimnazjum w Starym Mieście, za niepowtarzalne fotorelacje z wydarzenia. (krm)

Linki do spotów reklamowych:

Reklama "Black Power Shoes"
Reklama "Kropla anioła"

24

02-2020

Podsumowanie akcji czytelniczej "Ferie z książką"
W akcji czytelniczej „Ferie z książką’ uczniowie klas I- VIII mieli za zadanie przeczytać książkę, narysować obrazek lub napisać recenzję książki. Prace uczniów miały zareklamować książkę i zachęcać do czytania.

Do konkursu przystąpiło 58 uczestników. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe prace. Komisja (bibliotekarki i pani Zofia Kurpiewska) przyznała 10 nagród i 14 wyróżnień.

W kategorii klas I- IV: Zuzannie Staszak (Ia), Jakubowi Jankowskiemu (Ib), Nikodemowi Każmierczakowi (Ic), Elizie Olejnik (IIb), Michałowi Grali (IIa), Nadii Wałęsie (IIa), Darii Juśkiewicz (IIIb), Aleksandrze Gradeckiej (IIIb) i Magdalenie Martynowicz (IIIa).

W kategorii klas V- VIII: Michalinie Górnej (VIc).

Wyróżnienia otrzymali: Pola Janowska (Ic), Dominka Turzyńska (Ib), Lena Szałkiewicz (Ic), Oliwia Urycka (IIb), Matilda Paci (IIc), Klara Jeż (IIIb), Adam Siemiński (IIIb), Lena Berger (IIIb), Gariela Pawełczak (IIIb), Krzysztof Piguła (IIIb), Aurelia Borkowska (IVa), Antoni Pawlak (IVa), Nadia Wojnarowska (Vc), Wiktoria Napierała (VIIIa), Klaudia Kaźmierczak (Va).

Nagrody i wyróżnienia ufundowała p. Zofia Kurpiewska i biblioteka szkolna. Prace plastyczne uczniów są wyeksponowane na górnym korytarzu w budynku szkoły przy ul. Kasztanowej, recenzje na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczniom za zaangażowanie w akcję, która miała na celu zachęcenie do spędzania czasu wolnego z książką, ponieważ „Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych”.

Dziękujemy i zapraszamy do biblioteki szkolnej :)

Organizatorki: Ewa Papiernik i Agata Wiśniewska

19

02-2020

Szkolny Dzień Nauki 2020
Ile lat temu rozpoczął się Hadeik? Ile mierzył największy rekin w historii? W jakich sytuacjach wykorzystujemy matematykę w kuchni? Kto jako pierwszy w swoich zapiskach wspomniał o Atlantydzie? Ile mogła mierzyć Zelandia? Do czego wykorzystuje się twierdzenie Talesa? Gdzie się znajduje piramida Cheopsa i kiedy została zbudowana? W jaki sposób powstają atole koralowe? Jakie jest najpopularniejsze młodzieżowe słowo z 2019 roku? Co oznacza z kaszubskiego słowo „paradnica’’?

Na te i inne pytania, 18 lutego 2020 roku próbowali odpowiedzieć uczniowie klas piątych i szóstych oraz siódmych i ósmych, w czasie szóstej edycji Szkolnego Dnia Nauki.


Impreza była okazją do zaprezentowania przygotowywanych przez uczniów projektów edukacyjnych oraz uczestniczenia w warsztatach chemicznych.

W „wybuchowy” świat chemii wprowadził młodzież, zespół naukowo–dydaktyczny – p. Krystian i p. Krzysztof - z Centrum Chemii w Małej Skali, działający przy Pracowni Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczniowie podczas warsztatów, posługując się profesjonalnym sprzętem laboratoryjnym, mieli możliwość samodzielnego eksperymentowania, rozwijania wyobraźni i twórczego myślenia.

Młodzież dzieliła się swoimi umiejętnościami i wiedzą z różnych dziedzin nauki oraz ujawniała niezwykłe pasje. Z ciekawością obserwowaliśmy kolorowy świat chemii w czasie widowiskowych eksperymentów w wykonaniu uczniów klasy 6d: Aleksandry Wesołowskiej, Tatiany Urbańskiej, Mikołaja Pilarczyka, Łukasza Pruskiego, Adriana Piotrowskiego oraz Gabriela Krzyżostaniaka oraz uczniów klasy 8a: Mikołaja Kopaczewskiego, Tomasza Kuznowicza, Aleksandry Szymczak, Wiktorii Napierały.

Entuzjaści matematyki z klasy 8A - Aron Pogorzelski, Miłosz Iwanow, Tomasz Kuznowicz, Aleksandra Szymczak, w sposób profesjonalny przedstawili informacje o naszej szkole w czasie prezentacji „Moja szkoła w liczbach”, a Marek Gradecki (6d) zdradził sposób obliczania wysokości drzew i nie tylko… w czasie prezentacji „Jak Tales zmierzył piramidę Cheopsa?”. O znaczeniu matematyki w życiu codziennym opowiedziały Michalina Górna i Amelia Ślugaj (6c) w czasie prezentacji projektu „Matematyka wokół nas”.

Pokaz projektów był również okazją do zaprezentowania talentów lingwistycznych. Mikołaj Kopaczewski, Tomasz Kuznowicz, Jakub Grabarek, Olivia Śrutowska, Aron Pogorzelski, Gracjan Kaczmarek, Sonia Korgul, Maja Kosmalska, Wiktoria Napierała, Franciszek Łoś (8a) zaprezentowali w sposób humorystyczny sceny z życia Kubusia Puchatka czyli „Winny the Pooh”. Jak nadmuchać balon, czyli „How to blow up a balloon with baking soda and vinegar” zaprezentował duet z kl. 7b - Piotr Krawczyk i Oliwia Wróbel. Zakątki imperium brytyjskiego, publiczność zwiedzała w czasie wykładu Jakuba Szabelskiego (6d) „The United Kingdom – former British Empire”.

Dziewczęta z kl. 6c – Michalina Górna i Amelia Ślugaj – zabrały widownię w podróż do miasta miłości, sztuki, marzeń czyli do Paryża, a Jakub Moczyński i Oskar Budziński (8b) – do kraju kwitnącej wiśni, czyli do Japonii. O najciekawszych zakątkach Australii, panującym tam klimacie oraz osobliwej faunie i florze tego kontynentu opowiedzieli: Bartosz Tybura oraz Wiktor i Mikołaj Bartczakowie (8b).

Szósta edycja Szkolnego Dnia Nauki nie obyła się również bez filmów. Uczniowie z klasy 6d – Amelia Olejnik i Wiktor Puchalski - opowiedzieli o reklamie, a na poparcie teorii zaprezentowali reportaż z kręcenia reklam w czasie zajęć koła filmowego. Publiczność obejrzała również film na motywach ballady „Powrót taty” Adama Mickiewicza w interpretacji uczniów z klasy 7a: Marcelego Maciejewskiego, Kacpra Pietrzaka, Filipa Waszaka, Piotra Terebińskiego, Aleksandry Andrzejewskiej, Konrada Pęcherzewskiego oraz Patryka Olejnika.

Podczas Szkolnego Dnia Nauki, pasjonaci naszego języka ojczystego również mogli znaleźć coś dla siebie. Mikołaj Kopaczewski, Jakub Grabarek i Tomasz Kuznowicz (8a) w czasie swojej prelekcji zastanawiali się nad odpowiedzią na pytanie „Czy można polubić Pana Tadeusza?”, o slangu, czyli języku środowiskowym opowiedzieli: Aleksandra Andrzejewska, Marceli Maciejewski, Kacper Pietrzak (7a), a Szymon Kowalski i Szymon Kamiński (7a), podjęli dyskusję na temat: Czym różni się kibic od kibola? O odmianach języka polskiego, czyli o gwarze kaszubskiej i wielkopolskiej oraz języku młodzieżowym opowiedziały uczennice z klasy 6d: Maja Wróbel i Sandra Trzęsicka, które na zakończenie swojego wykładu zaproponowały publiczności weryfikację ich wiedzy w formie teleturnieju „Milionerzy”.

W czasie Szkolnego Dnia Nauki w roli wykładowców wystąpili również: Rafał Puchalski (5c) i Wiktor Puchalski (6d), którzy zaprezentowali prawdziwą historię choroby z jaką od dzieciństwa zmaga się jeden z chłopców - opowiedzieli o naczyniakach, ich rodzajach, a także walce z tą uciążliwą chorobą. Uświadomili publiczności, że dzięki determinacji najbliższych i wsparciu ludzi dobrej woli, wszystko można pokonać.

Szkolny Dzień Nauki był również okazją do zaprezentowania swoich zainteresowań. Jakub Szabelski i Piotr Siwik (6d) zabrali publiczność w tajemniczy świat mórz i oceanów, opowiadając o Rowie Mariańskim, Trójkącie Bermudzkim, Zelandii, a także wampirzycy piekielnej, krakenie i innych dziwnych podwodnych stworzeniach.

W czasie prezentacji projektów uczniowie poruszali również problematykę współczesnego świata: zaśmiecanie mórz i oceanów, pożary, które są wynikiem intensywnej ingerencji człowieka w świat roślin i zwierząt, a co za tym idzie – zmiany klimatyczne. Publiczność z zaciekawieniem wysłuchała wykładu uczniów klasy 7a: Piotra Terebińskiego, Szymona Kowalskiego, Konrada Pęcherzewskiego i Marcelego Maciejewskiego, którzy wyjaśnili, w jakie produkty powinna być bogata nasza dieta, a jakich – należy unikać.

Na koniec każdego prezentowanego projektu odbywał się quiz w czasie, którego widownia mogła wykazać się znajomością omawianego tematu. Stosowane przez uczniów techniki zapamiętywania okazały się skuteczne, ponieważ na przygotowane pytania udzielali właściwych odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź odpowiadający otrzymywali nagrody w postaci gier logicznych ufundowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczniowie byli również głównymi wykonawcami efektownych doświadczeń chemicznych pt. „Eksperymenty na 4 ręce, a może i więcej”. W zabawnej i wybuchowej prezentacji, która odbyła się w sali gimnastycznej, wzięli udział również zaproszeni goście: Z-ca Wójta Gminy Stare Miasto - p. Janusz Frysiak, Przewodnicząca GKRPA – p. Jadwiga Janiak, z-ca inspektora GKRPA – p. Bartłomiej Michalak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto - p. Jacek Matusiak oraz p. Agnieszka Tybura – przedstawicielka Rady Rodziców i sponsor SDN.

Ten dzień nie byłby tak atrakcyjny, gdyby nie bezinteresowna pomoc i życzliwość okazana przez sponsorów: Państwo Agnieszkę i Macieja Tyburów.

Szczególne podziękowania kierujemy również do p. Jadwigi Janiak z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście oraz do p. Bartłomieja Michalaka.

Dziękujemy p. Michałowi Przybylskiemu za profesjonalne nagłośnienie, p. Zbigniewowi Woźniakowi - za fotorelację z imprezy oraz Ani Gąsiorowskiej (naszej absolwentce) za wykonanie plakatu reklamującego wydarzenie.

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do prezentacji projektów, a w szczególności: p. Katarzynie Roszak – Markowskiej, p. Kindze Drzewieckiej, p. Elżbiecie Szabelskiej, p. Lidii Kamińskiej, p. Katarzynie Paluszak, p. Barbarze Witasik, p. Elżbiecie Bielińskiej, a także p. Iwonie Wróblewskiej, p. Katarzynie Orzechowskiej i p. Marcinowi Kieliszakowi za pomoc w organizacji imprezy. Dziękujemy również za pomoc, w poszukiwaniu wsparcia finansowego wśród lokalnej społeczności, dyrektorowi szkoły p. Piotrowi Kucharczykowi.

Dziękujemy również Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty za wsparcie finansowe udzielone na zakup nagród i upominków.

Organizatorki: Wioletta Dawicka, Agata Wiśniewska, Justyna Bąk-Górska, Anita Kucharczyk

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: staremiasto@op.pl
www.spstaremiasto.pl