1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

01

03-2020

Potrafię – pomagam – ratuję!
25 lutego 2020 roku w naszej szkole, dla uczniów klasy 6d, 5b i 5c, odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratowników medycznych: p. Kamilę i p. Radka. Zaszczyt uczestnictwa uczniów w warsztatach zawdzięczamy udziale w projekcie „Mały Medyk” organizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Prowadzący warsztaty pokazali: jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym.

Entuzjaści nauk medycznych poznali główną zasadę, którą powinna kierować się osoba udzielająca pierwszej pomocy, tzn. bezpieczeństwo własne, innych ratowników oraz ofiar. Uczestnicy warsztatów uświadomili sobie zagrożenia bezpieczeństwa w czasie udzielania pomocy poszkodowanym, które mogą wynikać zarówno z intensywnego ruchu ulicznego, pożaru, zadymienia, porażenia prądem, niesprzyjających warunków atmosferycznych, jak również – z ryzyka zatrucia drogą wziewną oraz zakażenia się od osoby poszkodowanej, która może okazać się np. nosicielem wirusa HIV, HBV, HCV.

Ratownicy medyczni wyjaśnili i zaprezentowali: w jaki sposób podejść do poszkodowanego i ocenić jego stan zdrowia, jak sprawdzić przytomność, jak udrożnić drogi oddechowe, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, jaki jest numer pogotowia ratunkowego i jakie informacje należy podać podczas zgłaszania wypadku.

Uczestnicy warsztatów poznali również sytuacje wyjątkowe, kiedy to nie należy układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej lub można położyć wyłącznie na lewym boku. Z dużym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia z użyciem fantomów, przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, układania w pozycji bezpiecznej oraz udzielania pomocy przedmedycznej w wyimaginowanym kontakcie z konsultantem medycznym. Młodzi studenci UMP nauczyli się obsługi defibrylatora medycznego oraz zdobyli wiedzę: gdzie i w jakich miejscach szukać urządzenia, które praktycznie w 100 % ratuje ludzkie życie.

Istotną częścią warsztatów było również poznanie historii „Nieznajomej z Sekwany”. Postać o której mowa, to znana na całym świecie Anne – fantom, na którym każdy uczy się ratować ludzkie życie. Los młodej dziewczyny do dziś jest zagadką… Niektórzy twierdzą, że nieszczęśliwa miłość przywiodła dziewczynę na brzeg Sekwany, gdzie popełniła samobójstwo, aby nieświadomie ratować dzisiaj miliony osób. W ówczesnym Paryżu szukano osób, które mogą zidentyfikować ciało, jednak z oczywistych względów nie mogło trwać to zbyt długo i wyglądało nieco inaczej niż dzisiaj. Dlatego wykonano gipsowy odlew twarzy, który do dziś dnia zdobi każdy fantom. Z braku szczęśliwej miłości za życia, Anne stała się najczęściej „całowaną buzią na świecie”. Ciekawa historia? Zapewne tak!

Równie ciekawą częścią warsztatów była charakteryzacja uczestników na ludzi poszkodowanych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia ratownika medycznego. Pomysłów i sposobów na bandażowanie poszczególnych części ciała była niezliczona ilość... Jednak cel został osiągnięty! Wszyscy otrzymali pomoc, wszyscy pomagali i wszyscy uratowani!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywne uczestnictwo w warsztatach, a prowadzącym za fachowe przekazanie praktycznych umiejętności dotyczących zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. (kd, wd)

27

02-2020

Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa
MEN wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotuje rekomendacje dla dyrektorów szkół, jak postępować w razie wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego. Zasady bezpieczeństwa MEN przypomni także kuratorom oświaty.

Szef MEN przypomina, że jeżeli w jakiejś szkole/przedszkolu występuje sytuacja, która z punktu widzenia dyrektora bądź samorządu terytorialnego może budzić podejrzenia, to także i dziś dyrektor ma prawo podjąć kroki, które zapobiegną na przykład rozszerzeniu się infekcji. Dzieci chore nie powinny chodzić do szkoły lub do przedszkola, bo mogą być źródłem zarażenia. MEN na stronie zamieścił komunikat przypominający zasady higieny, zasadę niechodzenia osób chorych do szkoły czy do pracy, ale także postulujący, aby nie organizować wycieczek w stronę tych części świata, gdzie choroba już się pojawiła.

Działania profilaktyki wczesnej:

1) Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (warunki techniczne – właściwa sprawność i ilość sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych; właściwy plan higieny i jego egzekwowanie; bezpieczeństwo zdrowotne żywności);

2) Edukacja dzieci w zakresie:
• prawidłowego korzystania z sanitariatów w klasach I – III (podnoszenie, opuszczanie deski sedesowej, spuszczanie wody),
• prawidłowego mycia rąk,
• mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
• mycia rąk przed posiłkami,
• prawidłowego zachowania się przy stole,
• zakazu obgryzania paznokci,
• prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę;

3) Współpraca z rodzicami w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

JAK SKUTECZNIE MYĆ RĘCE?

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Zaleca się kontaktowanie z najbliższą Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną

800 190 590 numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
112 – Telefon Alarmowy
999 – Pogotowie Ratunkowe

Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr
mgr Eugeniusz Przybyła w Strzałkowie

24

02-2020

Mieli okazję… błysnąć
Wszechobecność reklam we współczesnym świecie można porównać chyba tylko do… powietrza. Są wszędzie. Nie da się bez nich funkcjonować, co nie znaczy, że ich działanie zawsze i wszędzie jest korzystne. Reklama – jak zanieczyszczona atmosfera – może też nieźle zatruć człowiekowi życie. Szansa na pozbycie się niechcianych spotów i „atakujących” billboardów jest bliska zeru, więc jedyne co zostaje, to poznać mechanizmy funkcjonowania „dźwigni handlu” i uodpornić się na nie. W jaki sposób uczniowie klasy VI d i dwie uczennice VIII b uczyli się krytycznego odbioru reklam?

W najlepszy – powiedzmy, używając środka perswazji w postaci wyrazu wartościującego. W najlepszy, bo poprzez działanie, a konkretnie: poprzez tworzenie własnych spotów telewizyjnych. Premiera obydwu materiałów promujących nieistniejące (jeszcze!) produkty odbyła się podczas Szkolnego Dnia Nauki. Sądząc po reakcji grupy docelowej, reklamy spełniły swoje zadanie. Co prawda, lansowanych towarów na razie na rynku… brak, ale to już chyba zmartwienie przedsiębiorców :)

Spoty telewizyjne i krótki reportaż z planu filmowego powstały podczas dwudniowych warsztatów, prowadzonych przez Michała Baranowskiego, właściciela firmy Good Film.

– Pomysłów na reklamę mieliśmy bardzo dużo, więc zrobiliśmy głosowanie. Wygrały buty obronne. Ponieważ nie spodobała nam się pierwotna nazwa produktu, zmieniliśmy ją na „Black Power Shoes” – opowiada Oriana z kl. VI d.

W rozwijaniu kreatywności u uczniów ważną rolę odgrywa atmosfera, w jakiej pracują. Tworzenie i dzielenie się autorskimi wytworami wymagają bowiem sporej odwagi oraz odporności nie tylko na ewentualną krytykę, ale i na spontaniczne reakcje odbiorców. A nad tym ostatnim – jak wiadomo – trudno zapanować. W tworzeniu warunków sprzyjających wyzwalaniu twórczości swój udział miał prowadzący warsztaty. Powiedzieć o Michale Baranowskim „profesjonalny operator kamery” czy „montażysta” to prawie nic nie powiedzieć, a przecież takie zawody wykonuje, współpracując od lat z ogólnopolskimi stacjami telewizyjnymi. Michał (bo tylko tak można się do niego zwracać) to wyjątkowy instruktor, edukator dzieci, młodzieży i dorosłych, z powodzeniem zarażający pasją do ruchomych kadrów. Tym razem też mu się udało! Pod jego okiem członkowie koła humanistycznego chętnie poznawali tajniki pracy agencji reklamowych oraz brali udział w produkcji spotów telewizyjnych oraz krótkiego reportażu.Jedyny problem, na jaki wskazali uczestnicy, polegał na tym, że zajęcia były „zdecydowanie za krótkie”.

– Bardzo spodobał mi się klimat. Mieliśmy dużo swobody, dzięki czemu czuliśmy, jak wiele zależy od nas samych. Poza tym niesamowita była świadomość, że tworzymy zupełnie coś nowego. Dotąd nie mieliśmy okazji doświadczyć, jak to jest na planie filmowym. Ja na przykład przekonałem się, że za kamerą jest równie ciekawie, jak na scenie – dzieli się wrażeniami Mikołaj.

Poza butami obronnymi młodzież powołała do istnienia jeszcze jeden byt – wodę mineralną „Kropla anioła”. Czy w tej grupie praca przebiegała bez zakłóceń? Na szczęście… też nie. Twórcy reklamy musieli poradzić sobie nie tylko z nadmiarem pomysłów na realizację spotu, ale i z faktem, iż reżyser najczęściej jest jeden.

– Grałam rolę anioła, ale równie ciekawe byłoby reżyserowanie scen – zwierza się Tatiana.

– Według mnie najlepiej ma osoba, która te wszystkie pomysły wciela w życie, czyli reżyser – wtrąca Martyna, wyjątkowo dobrze radząca sobie z obowiązkami wspomnianej profesji.

– Tak! Mnie też nie do końca odpowiadało stanie przed kamerą, bo moja bajka to reżyserowanie. Niestety, musieliśmy się tym dzielić – dodaje Maja.

Praca na planie to okazja do doskonalenia koncentracji, samokontroli i anielskiej cierpliwości. Czasami niepozorny impuls uruchamia całą lawinę niepożądanych zdarzeń, co powoduje, iż ujęcie trzeba powtórzyć. Żeby to raz..! Najgorsze, że aktorzy, którzy już kilkakrotnie odgrywali tę samą scenę, po każdym kolejnym: „Kamera, akcja!” muszą wydobyć z siebie pierwotny entuzjazm. O tym, jakie to trudne, przekonał się m.in. Piotrek, odtwórca roli jednego z aniołów:

– Zdarzały się sytuacje, w których ktoś mnie rozpraszał. Czasami nie dało się zachować powagi na planie, więc musieliśmy wszystko robić od nowa. Ta praca wymaga iście anielskiej cierpliwości i dyscypliny wewnętrznej.

Podsumowując, piątkowe popołudnie oraz połowę soboty członkowie koła humanistycznego poświęcili na pracę, której efektem są dwie zaledwie kilkudziesięciosekundowe reklamy. I to jest prawda o pracy w mediach… A, przepraszam, młodzież odkryła też inną stronę mocy:

– Podobało mi się, że grałem w reklamie i że mogłem… zabłysnąć – wyznaje szczerze Gabryś.

Nawet jeśli spontaniczna wypowiedź ucznia nie wyczerpuje całej złożoności uwarunkowań i motywacji pracy w mass mediach, to z pewnością dotyka ważnego aspektu profesji twórców oraz nadawców treści medialnych. A jeśli chodzi o Gabrysia i resztę uczestników warsztatów, to wszyscy mieli okazję „zabłysnąć” podczas Szkolnego Dnia Nauki. Bo premierę reklam „Black Power Shoes” i „Kropli anioła” z pewnością należy uznać za udaną…

***

Warsztaty filmowe odbyły się w ramach programu innowacji pedagogicznej „Odkrywamy siebie, odgrywając kogoś innego”, realizowanej od dwóch lat pod kierunkiem Katarzyny Roszak-Markowskiej w Szkole Podstawowej w Starym Mieście. W „odkrywaniu siebie” pomogła młodzieży Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto, która sfinansowała przedsięwzięcie, za co serdecznie dziękujemy. Słowa wdzięczności przesyłamy też panu Wojciechowi Ziemskiemu i Igorowi Szymoniakowi, absolwentowi Gimnazjum w Starym Mieście, za niepowtarzalne fotorelacje z wydarzenia. (krm)

Linki do spotów reklamowych:

Reklama "Black Power Shoes"
Reklama "Kropla anioła"

24

02-2020

Podsumowanie akcji czytelniczej "Ferie z książką"
W akcji czytelniczej „Ferie z książką’ uczniowie klas I- VIII mieli za zadanie przeczytać książkę, narysować obrazek lub napisać recenzję książki. Prace uczniów miały zareklamować książkę i zachęcać do czytania.

Do konkursu przystąpiło 58 uczestników. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe prace. Komisja (bibliotekarki i pani Zofia Kurpiewska) przyznała 10 nagród i 14 wyróżnień.

W kategorii klas I- IV: Zuzannie Staszak (Ia), Jakubowi Jankowskiemu (Ib), Nikodemowi Każmierczakowi (Ic), Elizie Olejnik (IIb), Michałowi Grali (IIa), Nadii Wałęsie (IIa), Darii Juśkiewicz (IIIb), Aleksandrze Gradeckiej (IIIb) i Magdalenie Martynowicz (IIIa).

W kategorii klas V- VIII: Michalinie Górnej (VIc).

Wyróżnienia otrzymali: Pola Janowska (Ic), Dominka Turzyńska (Ib), Lena Szałkiewicz (Ic), Oliwia Urycka (IIb), Matilda Paci (IIc), Klara Jeż (IIIb), Adam Siemiński (IIIb), Lena Berger (IIIb), Gariela Pawełczak (IIIb), Krzysztof Piguła (IIIb), Aurelia Borkowska (IVa), Antoni Pawlak (IVa), Nadia Wojnarowska (Vc), Wiktoria Napierała (VIIIa), Klaudia Kaźmierczak (Va).

Nagrody i wyróżnienia ufundowała p. Zofia Kurpiewska i biblioteka szkolna. Prace plastyczne uczniów są wyeksponowane na górnym korytarzu w budynku szkoły przy ul. Kasztanowej, recenzje na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczniom za zaangażowanie w akcję, która miała na celu zachęcenie do spędzania czasu wolnego z książką, ponieważ „Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych”.

Dziękujemy i zapraszamy do biblioteki szkolnej :)

Organizatorki: Ewa Papiernik i Agata Wiśniewska

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: spstaremiasto@stare-miasto.pl
www.spstaremiasto.pl