1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

30

11-2020

Niebywały sukces Małych Medyków!
Choć wielu ludziom może się wydawać, że jest inaczej – podstawą sukcesu jest ciężka praca. Osiągnięcie czegoś wartościowego i znaczącego warunkuje bycie zaangażowanym i wytrwałym. Można zatem przyjąć, że zwycięstwo jest satysfakcjonującym zakończeniem wysiłku. A satysfakcja ta płynie z osiągnięć, które są pełnym odzwierciedleniem posiadanych możliwości i predyspozycji tych, o których mowa – Małych Medyków – czyli uczniów: kl. 7d, kl. 6b (2 uczennice) i kl. 6c (1 uczeń). I choć piszą o sobie, że „nie są geniuszami ze szkolnych ławek”, to postanowili podjąć wyzwanie realizowania projektu badawczego w ramach projektu Mali Badacze organizowanego przez Uniwersytet Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zaangażowanie, wytrwałość, wiara we własne możliwości, siła przebicia, optymizm i poczucie własnej skuteczności młodych studentów sprawiły, że nagrodzony projekt badawczy okazał się być bezkonkurencyjny! Decyzją komisji konkursowej w skład, której wchodziły m. in. koordynatorki projektu: dr n. med. Barbara Purandare z Katedry Geriatrii i Gerontologii oraz dr n. med. Kamila Stawczyk-Eder z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych, projekt zrealizowany przez naszych Młodych Medyków zajął I miejsce. Ale właściwie, jak to się zaczęło…?

Uczestnictwo w ubiegłorocznej edycji Kolorowego Uniwersytetu organizowanego przez UAM, uświadomiło nam, że nigdzie dzieci nie uczą się tak chętnie jak na uniwersytecie. To dość istotny fakt, a zatem druga szansa uczestnictwa i możliwość przekroczenia progów kolejnego niezwykłego uniwersytetu tylko uskrzydliła naszych uczniów. Spośród kilku tysięcy zgłoszeń nasza szkoła znalazła się na liście przyjętych, a tym samym zostaliśmy włączeni do zacnego grona studentów Polskiej Akademii Dzieci w ramach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Młodzi Studenci UMP aktywnie uczestniczyli w wykładach organizowanych przez Uczelnię rozwijając swoje pasje i rozbudzając fascynację otaczającym światem. Kolejnym ważnym elementem całego przedsięwzięcia była realizacja projektu badawczego. Projektu, który będzie inspirował młodych ludzi do bycia naukowcami, odkrywcami w swojej dziedzinie, jakim niewątpliwie jest nauka.

Wertowanie w zasobach Internetu, analiza ciekawych artykułów i opracowań, nieskończona ilość literatury w interesującym ich obszarze uświadomiła im, że mają wcale niełatwe zadanie do zrealizowania. Zaś z drugiej strony, duża ilość informacji dotycząca realizowanego zagadnienia, pozwoliła na dowolne poruszanie się w szukanych przez nich materiałach. Projekt badawczy „Jak uczyć się szybciej skuteczniej i efektywniej” realizowało 21 uczniów, 21 indywidualności, 21 pomysłów na świat i 21 różnych zdań... A zatem jednogłośnie uznali, że "zaczną uczyć się, jak się uczyć". Prowadzenie badań i eksperymentów było ciekawym doświadczeniem. A celami podjętych czynności przy jego realizacji było wskazanie najskuteczniejszych metod uczenia się. Pod pretekstem badań nad skutecznością wybranych technik uczenia się, mieli okazję poznać je oraz zapoznać z nimi społeczność uczniowską II etapu edukacyjnego. I od tej chwili świat właściwie nie miał już przed nimi żadnych tajemnic…

W czasie realizacji projektu, uczniowie wykonali wiele zadań, które wymagały ogromnej kreatywności i inwencji twórczej. Ustalenie tematyki projektu i organizacja pracy zgodnie z harmonogramem to jedno… Realizowany projekt badawczy realizowany został w trzech etapach.

W pierwszym uczniowie wyszukiwali informacji związanych z teorią interesujących ich zagadnień takich jak: zróżnicowanie funkcji półkul mózgowych, rodzajów stylów uczenia się i preferencji związanych z uczeniem się, czynników sprzyjających zapamiętywaniu oraz sposobu organizowania procesu nauki, a także diety jako elementu mającego wpływ na szybkość uczenia się oraz roli popełniania błędów w procesie uczenia się. W kolejnym etapie uczniowie przeprowadzili przygotowane przez siebie eksperymenty dotyczące skuteczności prezentowanych technik uczenia się, a na koniec zajęć - ankiety, których celem było określenie najskuteczniejszych metod uczenia się. Każda grupa zadaniowa opracowała i dokonała analizy przeprowadzonych ankiet, przedstawiła jej wyniki w formie diagramów, sformułowała wnioski. Każdy z eksperymentów był przeprowadzony na grupie badawczej około 100 uczniów. Łącznie przeprowadzili aż 49 spotkań! Również w trzecim etapie uczniowie przygotowali prezentację multimedialną ilustrującą realizację poszczególnych etapów projektu badawczego.

Mimo wielu ograniczeń związanych z panującą sytuacją w kraju i na świecie, Młodzi Studenci dokończyli realizację swojego projektu przy wsparciu gimnazjalnych absolwentów, którzy bez chwili zawahania wspomogli rosnących nam naukowców. Profesjonalizm i ciężka praca naszych operatorów kamer - Anny Gąsiorowskiej i Igora Szymonika, uwieczniła rezultaty 10-miesięcznych zmagań realizowanego projektu. Cenne wskazówki, odpowiednie ustawienia i rady starszych kolegów, pozwoliły uzyskać zadawalające efekty całodziennej pracy przy nagrywaniu. Całodziennej, bo choć brali aktywny udział w warsztatach filmowych i z kamerą są już za pan brat, to strach przed odbiorcami prezentowanego materiału powodował stres.

Aniu, Igorze - dziękujemy! To właśnie Wy spowodowaliście, że nasza ciężka praca ujrzała światło dzienne! Jesteście niesamowici!

Przeprowadzony przez Młodych Badaczy projekt „Jak uczyć się szybciej, skuteczniej i efektywniej” rozbudził twórcze podejście do technik zdobywania wiedzy. Dzięki przeprowadzonym eksperymentom wzrosła Wasza motywacja do nauki i wiara we własne możliwości!

Jako zespół zdecydowanie dowiedliście, że szybkie, skuteczne i efektywne sposoby uczenia się istnieją… UCZCIE SIĘ, ZMIENIAJCIE SIEBIE I ŻYJCIE BEZ OGRANICZEŃ!

Link do prezentacji multimedialnej wykonanej w ramach projektu badawczego:
„Jak uczyć się szybciej, skuteczniej i efektywniej”

Link do nagrania filmu z prezentacji wyników projektu badawczego:
https://drive.google.com/file/d/1ww7z4jTHhux8RNbLtsPgUbKUdwRf3JEj/view?usp=sharing

***

Jestem dumna z osiągnięć moich uczniów! Tych małych i tych dużych! A w takiej sytuacji jeszcze bardziej gratuluję zwycięstwa i życzę wielu sukcesów i jeszcze ciekawszych odkryć… naukowych! :) (kd)

22

11-2020

Od oszczędzania do inwestowania
Tegoroczne spotkania dotyczące praktycznej wiedzy finansowej, umiejętności korzystania z usług finansowych oraz cyberbezpieczeństwa odbyły się 6, 13 i 20 listopada 2020r. w ramach realizowanej w szkole, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości, innowacji „W przyjaźni z finansami”. Ze względu na panującą pandemię, zajęcia odbyły się formule online na platformie webinarowej CLICKMEETING.

W czasie interaktywnych lekcji „Twoje pieniądze”, „Od oszczędzania do inwestowania” oraz „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, prowadzonych przez ekspertów bankowości - wolontariuszy projektu BAKCYL, uczniowie klas: 8b i 7d, poznali różnicę między oszczędzaniem a inwestowaniem, zasady bezpiecznych płatności w Internecie i płatności mobilnych, zależność wysokości potencjalnego zysku i ryzyka z inwestycji oraz różnicę między lokatami i akcjami na giełdzie, a także sposób kodowania haseł. Dzięki zajęciom, realizowanym w ramach programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, poznali podstawową zasadę bezpiecznego inwestowania, bezpiecznego korzystania z konta osobistego oraz karty debetowej.

Wolontariusze wprowadzili uczniów w świat codziennych finansów, tak aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać usługi finansowe oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość. Podczas spotkań wyjaśnili: Jakie korzyści płyną z systematycznego oszczędzania? Czy i kiedy pożyczać pieniądze? Jak inwestować? Jak bezpiecznie zachowywać się w cyberprzestrzeni? Których haseł zabezpieczających należy unikać? Co zrobić, aby nie paść ofiarą kradzieży tożsamości? Co należy zrobić, aby chronić swoją prywatność i nie narazić się na cyberprzemoc? Co zrobić, aby nasz smartphone był bezpieczny?

Eksperci bankowości odpowiedzieli na nurtujące uczniów pytania: Która oferta kredytu jest najlepsza? Co to jest „spirala zadłużenia” i jak w nią nie wpaść? Jak korzystać z produktów bankowych? Co zrobić, gdy zgubimy kartę płatniczą? Jak zachować się w sytuacji, gdy padniemy ofiarą cyberprzemocy? Po czym rozpoznać finansowych oszustów? Jaką rolę pełni Komisja Nadzoru Finansowego? Który ze smartphone’ów oferowanych w sprzedaży jest najbezpieczniejszy?

Uczniowie, w czasie zajęć, dowiedzieli się również, dlaczego niektórymi informacjami nie warto dzielić się w mediach społecznościowych oraz dlaczego bezpieczne hasło, to podstawa funkcjonowania w Internecie.

W czasie spotkań nie brakowało również okazji do aktywności uczniów – w tym roku „na czacie”. Największe zaangażowanie wśród uczniów wzbudziło tworzenie „silnych” i jednocześnie łatwych do zapamiętania haseł. Uczestnicy zajęć okazali się niezwykle kreatywni, gdyż zaproponowali hasła, które zaskoczyły swoją „siłą” nawet prowadzącego zajęcia – p. Krzysztofa Osolińskiego z Banku Pocztowego, ponieważ ich rozszyfrowanie trwałoby ponad 400 wieków. Niebywałą pomysłowością wykazał się Leszek. Wymyślone przez niego hasło było tak "silne", że jego rozszyfrowanie trwałoby ponad 10000 wieków.

Spotkania z doświadczonymi pracownikami banków były okazją do kształtowania wśród młodzieży postawy przedsiębiorczości oraz do rozważenia przyszłej kariery zawodowej w bankowości. (wd)

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: spstaremiasto@stare-miasto.pl
www.spstaremiasto.pl