1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

22

11-2020

Nowoczesny, skuteczny i szczęśliwy Rodzic!
Realizacja projektu „Mały Medyk” organizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, to duże przedsięwzięcie organizowanie na terenie naszej szkoły. W ramach podejmowanych działań, istotne miejsce zajęły warsztaty dla Rodziców z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych. Warsztaty obejmowały 4 spotkania, każde w wymiarze 4 godzin lekcyjnych.

Jak być dziś dobrym rodzicem? Czy moje dziecko jest szczęśliwe? Czy jestem autorytetem dla mojego dziecka? Jakie są moje granice i granice mojego dziecka? Jak być wiarygodnym i autentycznym dorosłym? Na te i wiele, wiele innych pytań poszukiwali odpowiedzi Rodzice uczniów klas VII d, VI b i c. I choć na ogół wszyscy Rodzice wiedzą, że dla własnych dzieci powinno się być wzorem do naśladowania, to nie wszyscy zdają sobie sprawę, że bycie ekspertami w tej dziedzinie czasami wymaga pomocy z zewnątrz.

Rodziców, którzy poszukują wiedzy i umiejętności pomocnych w budowie relacji z dziećmi, gościliśmy na warsztatach prowadzonych przez psycholożkę i psychoterapeutkę - p. Andżelikę Korczak-Urban. Wsparcie, jakim obdarzyła Rodziców prowadząca warsztaty, w procesie wychowania dzieci, dostarczenie cennej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych oraz metod postępowania z dzieckiem, pozwoliło opanować reguły skutecznej komunikacji z dzieckiem i poznać sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami i przekonaniami. Warsztaty były również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy Rodzicami i rozważań związanych z wychowaniem dzieci. Wszystko po to, by jeszcze lepiej wypełniać rodzicielską rolę.

A oto dowody na powodzenie przeprowadzonej akcji:

„Udział w warsztatach, atmosfera wspólnej pracy i wymiana doświadczeń sprawiły, że czuję się silniejsza. Budowanie na nowo wspaniałych relacji z dziećmi stało się dużo łatwiejsze. Przede wszystkim z dużą uwagą wsłuchuję się teraz w emocje moich dzieci, zarówno te dobre jak i te złe. Solidna dawka wiedzy przekazana na warsztatach, pozwoliła na umiejętne wprowadzenie jej w życie. A co najważniejsze, wiem, że zmierzam w dobrym kierunku i na pewno korzystają na tym moje dzieci” – mama trójki synów.

„… Duży nacisk był na to, aby zwrócić uwagę na dziecko, jego szeroko pojęte zachowanie, jego emocje, własne emocje, zasoby. Jest to ważne, ale jeśli nie będzie znało się sposobów, albo miało własnych pomysłów na rozwiązanie trudnych sytuacji, to można popadać w głębokie frustracje i stracić motywacje do spokojnego, pokojowego podejścia do trudności. Podejście z szacunkiem i pomoc dzieciom w określaniu tego, co przeżywają, jest bardzo pomocne. Myślę, że najważniejsze jest jednak, aby rozmawiać tak, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie, a najlepiej, żeby rozwiązanie wyszło od dzieci, żeby miały poczucie własnej sprawczości a nie nakaz” – mama dwójki chłopców.

„Udział w warsztatach był doskonałą okazją do zdobycia nowych, ale i usystematyzowania już znanych informacji dotyczących wychowania. Napełnianie własnego „kubełka pozytywami”, i „pochylenie się nad relacją swoją własną, rodzicielską” ulepszyło komunikatywność, co w konsekwencji przekłada się na lepsze relacje z dzieckiem” – mama szalonego rodzeństwa.

Wspieranie Rodziców to jeden z najlepszych sposobów na tworzenie warunków dla optymalnego rozwoju dzieci oraz prewencję całej gamy trudności i dysfunkcji. Udział w warsztatach dał uczestnikom możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych oraz pogłębienia wiedzy psychologicznej, która pozwoli Rodzicom lepiej towarzyszyć dzieciom w rozwoju.

Dziękujemy za Państwa uczestnictwo, zaangażowanie i poświęcony czas. (kd)

18

11-2020

Wizyta w studio nagrań UMP
Cykliczne spotkania Małych Medyków w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu były nieodłącznym elementem wyzwań jakie podjęli Młodzi Studenci naszej szkoły. Jednak obecna sytuacja nie sprzyja standardowym założeniom realizacji rozpoczętego roku akademickiego – jeszcze 2019/2020. Mimo wielu ograniczeń, nasi Mali Medycy wciąż realizowali projekt badawczy, ale także sumiennie uczestniczyli i angażowali się w pracę nad zaplanowanymi wykładami.

Wszystkie relacje ze spotkań (z którymi zainteresowani są z całą pewnością na bieżąco) mających odbywać się w formie wykładów stacjonarnych, zostały zamieszczone w formie on-line na stronie
http://malymedyk.ump.edu.pl/wyklady-on-line dzięki czemu, uczestnicy projektu „Mały Medyk” mogą systematycznie brać udział i czerpać wiedzę z każdego prezentowanego wykładu.

Każdy wykład powoduje nową fascynację otaczającym nas światem… Ale bycie prelegentem wykładu, by zaskoczyć wiedzą swoich słuchaczy, to nie lada wyzwanie! A właśnie przed takim stanęli nie tylko Bracia Puchalscy (o których można było czytać we wcześniejszych postach), ale także uczennice klasy VII d – Martyna Czaplińska i Oriana Tomczak. Młode Studentki UM w Poznaniu miały przyjemność nagrywać wykład w profesjonalnym Studio Nagrań UMP. Przygotowanie samego wykładu to jedno, ale już samo prezentowanie przed kamerami, to dopiero stresujące wydarzenie! I jak twierdzą prowadzące – „pomimo przejęzyczeń i małych potknięć, zdecydowanie była to ciekawa przygoda i znakomite doświadczenie”.

„Zwierzęta wokół nas” to tytuł wykładu, w czasie którego można wybrać się w niezwykłą podróż do świata zwierząt. Planeta Ziemia zamieszkana jest przez wiele gatunków ssaków, ptaków, gadów, płazów czy ryb. Podczas wykładu młode ekolożki zaprezentowały zagadnienia dotyczące ochrony zwierząt i przyrody oraz organizacji ekologicznych wspierających ochronę środowiska i zwierząt. Ciekawa treść wykładu i piękna szata graficzna wykonanej prezentacji powodują, że bycie obojętnym wobec obumierającego świata jest brakiem szacunku do istot, które same bronić się nie mogą. Zwierzęta zamieszkujące naszą planetę są niebywałe, dlatego pozostanie ich obrońcą jest niezwykle ważną myślą przewodnią zaprezentowanego wykładu.

Mieliśmy również przyjemność wysłuchać wykładu „Jacy jesteśmy - podobni czy różni?” zaprezentowanego przez prof. dr hab. n. med. Danutę Januszkiewicz-Lewandowską z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej i Wydziału Lekarskiego UMP. Poszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania w czasie wykładu on-line: Czy mamy genetycznych bliźniaków? Dlaczego różnimy się pomiędzy sobą? Czy ewolucja człowieka trwa nadal? Jaka czeka nas przyszłość? były jedynie formalnością. I choć były to trudne pytania, to znaleźliśmy na wszystkie odpowiedzi. Co więcej, każde zadawane podczas wykładu jeszcze bardziej utwierdziło uczniów w przekonaniu, że wyjątkowość to cecha każdego z Nas!

Link do wykładów UMP: http://malymedyk.ump.edu.pl/wyklady-marzec-2020

Nasi młodzi entuzjaści nauk medycznych po raz kolejny nie zawiedli. Udowodnili, że zaciekawienie i zaangażowanie w podejmowane projekty, przynoszą założone efekty! Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i gratulujemy sukcesów. (kd)

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: spstaremiasto@stare-miasto.pl
www.spstaremiasto.pl