1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT

30

03-2021

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Uczniom klas ósmych oraz ich rodzicom przypominamy, że szczegółowe informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW-REKRUTACJA.

Wśród informacji można znaleźć tam m. in.:

- zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez uczniów i ich rodziców z 2.02.2021r. (m. in. sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022,

- informator rekrutacyjny o liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia na rok szkolny 2021/2022,

- terminy postępowania rekrutacyjnego,

- elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych,

- aktualna ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych,

- wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

- zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie MEiN z 27.01.2021r.

- filmy animowane o wyborze szkoły i zawodu,

- wyszukiwarkę zawodów,

- informacje dotyczące rynku pracy oraz ścieżki kształcenia,

- rejestr szkół i placówek oświatowych. (wd)

28

03-2021

Obchody Międzynarodowego Dnia Liczby π
Jaką ciekawą własność matematyczną zawierały kamienne kręgi budowane przez ludność Europy w czasach późnego neolitu? Do którego miejsca po przecinku wystarczy znać wartość liczby π, by obliczyć obwód okręgu o rozmiarze całego widzialnego wszechświata z dokładnością do długości promienia pojedynczego atomu wodoru? Czy istnieją okręgi, w których stosunek obwodu do średnicy nie wynosi π?

Z tego typu pytaniami zmierzyli się uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych podczas szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Liczby π. W naszej szkole celebrowaliśmy święto liczby π w marcu, ponieważ UNESCO, od 2020 roku, ustanowiło 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki.

W czasie lekcji, na podstawie zaprezentowanego przez nauczycieli matematyki filmu pt. „Niewymierna liczba Pi” z cyklu Matematyka na faktach GWO, uczniowie skreślali, w tekście karty pracy M+ „Kręgi i średnice”, niewłaściwe słowa lub sformułowania np.: „…Jeżeli podzielimy obwód/pole powierzchni konstrukcji przez promień/średnicę, zawsze otrzymamy liczbę bardzo bliską liczbie 2/3. Im dokładniejszy jest ten pomiar, tym wynik jest bliższy 2,14/3,14. Iloraz pola powierzchni/obwodu każdego koła przez jego promień/średnicę jest zatem zależny od jego wielkości/stały…”, wykorzystując wiadomości z filmu, ustalali, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe np.: „…Pierwsze pięć cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π po przecinku to: 1, 4, 1, 5, 9…” oraz dopasowywali pytania do kadrów filmu np.: „...Ile wynosi czterdziesta cyfra po przecinku liczby π?...”.
Dzień Liczby Pi w GWO.
Film o liczbie, która łączy w sobie dwie dziedziny myśli ludzkiej, pozornie bardzo odległe, poezję i matematykę, wśród wielu uczniów, rozbudził ciekawość, zachęcił do samodzielnego pogłębiania wiedzy, a przede wszystkim do lepszego zrozumienia matematyki.

Według wielu liczba π odpowiedzialna jest za ład we Wszechświecie. Wiele jest wierszy i tekstów poświęconych ludolfinie.

Wisława Szymborska "Liczba Pi".
Wiersze i rymowanki z liczbą Pi.

Co warto wiedzieć o liczbie π?

Liczba π i jej historia.
25 interesujących ciekawostek o liczbie π.
Kilka interesujących faktów o liczbie π.

14 marca uczelnie wyższe w Polsce i na świecie od wielu lat świętują Dzień Liczby π. Termin nie jest przypadkowy – nawiązuje do amerykańskiego zapisu daty 14 marca: 3,14. Tego dnia matematyczne koła naukowe organizują pikniki naukowe oraz okazjonalne wykłady dla uczniów, studentów, nauczycieli.

Poniżej linki do najbardziej interesujących:

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego - XV Święto Liczby Pi – kanał nr 1 .
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego - XV Święto Liczby Pi – kanał nr 2.
Wrocławski Portal Matematyczny o liczbie π.

(wd)

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: staremiasto@op.pl
www.spstaremiasto.pl