Szkoła Podstawowa im. generała Józefa Bema w Starym Mieście
  1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT
__________________

HARMONOGRAM EGZAMINU ósmoklasisty 2019/2020

__________________

Informacja CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty dla uczniów znajdują się na str. 55 i 56.
Informacje o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców znajdują się na str. 57 i 58.

__________________


Informacje CKE dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

MATERIAŁY I PRZYBORY DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN 2019/2020

__________________


Informacje CKE dotyczące sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

SPOSOBY DOSTOSOWANIA WRUNKÓW I FORM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU 2019/2020

__________________


Arkusze egzaminacyjne ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty - sesja 2019

__________________


Zestawy zadań powtórkowych - najnowsze propozycja CKE do codziennych powtórek

Przykładowe zadania egzaminacyjne ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty - materiały ćwiczeniowe

Przykładowe arkusze egzaminacyjne ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty - nowe

Przykładowe arkusze egzaminacyjne ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty

__________________

Filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty opublikowane na stronie CKE.

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

__________________


INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019

__________________


Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28, 63 241 63 22