Szkoła Podstawowa im. generała Józefa Bema w Starym Mieście
  1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT
__________________

ROK SZKOLNY 2021/2022


__________________

Harmonogram, komunikaty i informacje

O egzaminie

Podstawa programowa

Informatory o egzaminie ósmoklasisty

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat

Materiały dodatkowe - zestawy zadań powtórzeniowych, arkusze próbne

__________________

ROK SZKOLNY 2020/2021


__________________

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

__________________

Informacje dla uczniów oraz rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty w 2021r. - informacje z 20.01.2021r.

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty - informacje z 16.12.2020r.

O egzaminie

Podstawa programowa

Informatory o egzaminie ósmoklasisty

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat

Harmonogram, komunikaty i informacje

Materiały dodatkowe - zestawy zadań powtórzeniowych, arkusze próbne

__________________

ROK SZKOLNY 2019/2020


__________________Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu - informacja MEN, CKE i GIS z 15.05.2020r.

__________________

HARMONOGRAM EGZAMINU ósmoklasisty 2019/2020 - informacja MEN z 24.04.2020r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ósmoklasisty 2019/2020

__________________

Informacja CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty dla uczniów znajdują się na str. 55 i 56.
Informacje o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców znajdują się na str. 57 i 58.

__________________


Informacje CKE dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

MATERIAŁY I PRZYBORY DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN 2019/2020

__________________


Informacje CKE dotyczące sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

SPOSOBY DOSTOSOWANIA WRUNKÓW I FORM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU 2019/2020

__________________


Arkusze egzaminacyjne ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty - sesja 2019

__________________


Próbny egzamin ósmoklasisty 2020

Zestawy zadań powtórkowych - najnowsze propozycja CKE do codziennych powtórek

Przykładowe zadania egzaminacyjne ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty - materiały ćwiczeniowe

__________________

Filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty opublikowane na stronie CKE.

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

__________________


INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019

__________________


Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28
e-mail: staremiasto@op.pl
www.spstaremiasto.pl