Szkoła Podstawowa im. generała Józefa Bema w Starym Mieście
  1. AKTUALNOŚCI
  2. O SZKOLE
  3. DLA UCZNIÓW
  4. DLA RODZICÓW
  5. OSIĄGNIĘCIA
  6. GALERIA
  7. KONTAKT
FILMY Z IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

__________________


16 grudnia 2019 roku w roli wykładowców Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkwskiego w Poznaniu w ramach projektu Mały Medyk zadebiutowali Wiktor i Rafał Puchalscy, którzy zaprezentowali prawdziwą historię choroby z jaką od dzieciństwa zmaga się jeden z chłopców.

Wykład Wiktora i Rafała Puchalskich: "Trudy mojego dzieciństwa - naczyniaki

__________________


Mimo niewielu lat nasi uczniowie z klas: IVB, IVC i VD – studenci ósmej edycji Kolorowego Uniwersytetu w roku akademickim 2018/2019 są już absolwentami.

5 czerwca 2019 roku, w zabytkowych wnętrzach auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z rąk Prorektor UAM ds. kształcenia prof. dr hab. Beaty Mikołajczyk, otrzymali dyplomy ukończenia oraz gratulacje.

Absolutorium studentów Kolorowego Uniwersytetu

__________________


16 maja 2019 r., w czasie zająć w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu, w roli wykładowcy zadebiutował Wiktor Puchalski z kl. VD. Pełniąc funkcję asystenta dr Karola Węglarskiego, botanika, podróżnika, kierownika Działu Geografii Roślin w Ogrodzie Botanicznym, wspierany przez koleżanki i kolegów, opowiedział o życiu pszczół.


Wykład Wiktora Puchalskiego: „Życie pszczół”

__________________


14 lutego 2019 r., w czasie zająć na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, w roli wykładowcy zadebiutował Marek Gradecki z kl. VD. Pełniąc funkcję asystenta dr Bartłomieja Bzdęgi z Zakładu Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej, wspierany przez koleżanki i kolegów, zaprezentował swoje zainteresowania na temat złotego podziału odcinka.


Wykład Marka Gradeckiego: „Złoty podział wokół nas”

__________________


W tym roku uczniowie klasy IVB, IVC i VD zostali studentami Kolorowego Uniwersytetu UAM w Poznaniu. W czasie całego roku akademickiego, co miesiąc, nasi studenci uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych poszczególnych wydziałów UAM oraz Biblioteki Uniwersyteckiej i Ogrodu Botanicznego.
Celem projektu – czytamy w Regulaminie Kolorowego Uniwersytetu - jest popularyzacja nauki oraz pomoc dzieciom w wieku szkolnym w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego. Młodzi naukowcy zachęcani są również do pełnienia funkcji asystentów profesorów UAM i prezentowania swoich wykładów dotyczących ich zainteresowań naukowych i hobbystycznych.
10 stycznia 2019 r., w czasie zająć na Wydziale Anglistyki UAM, w roli wykładowcy zadebiutował Jakub Szabelski z kl. VD. Pełniąc funkcję asystenta dr Tomasza Skireckiego z Zakładu Badań nad Tekstami Kultury, wspierany przez koleżanki i kolegów, zaprezentował swoje zainteresowania na temat „THE AMERICAN EMPIRE — WITH A SHORT VISIT TO THE USA” (Amerykańskie Imperium - z krótką wizytą w Stanach Zjednoczonych).


Wykład Jakuba Szabelskiego: „THE AMERICAN EMPIRE — WITH A SHORT VISIT TO THE USA”

__________________


Święta Bożego Narodzenia skłaniają do serdeczności i refleksji.
W świąteczny nastrój, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny klimat wigilijnego wieczoru, wprowadziły nas JASEŁKA
w wykonaniu uczniów klas II - VIII.


JASEŁKA 2018

__________________


Zrozumienie pojęcia patriotyzmu stało się głównym elementem przygotowania dzieci i młodzieży do obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W ramach obchodów przygotowano i zaprezentowano inscenizację słowno - muzyczną „Bo my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy”.


Uroczyste obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

__________________


11 listopada 2018 roku o godzinie 11.11 uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele w ramach akcji „Niepodległa do hymnu!", uczcili stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego.


HYMN


Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema
w Starym Mieście
Adres: ul.Szkolna 11
62-571 Stare Miasto
tel/fax: 63 241 62 28, 63 241 63 22