Dzień Ziemi

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów klas I – III

pod hasłem „ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ

Celem konkursu jest:

– rozwijanie wrażliwości proekologicznej i artystycznej,

– promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody,

– rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Starym Mieście.

2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej nawiązującej do hasła konkursu „Zainwestuj w naszą planetę”.

3.Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – prace uczniów klas I, 

II kategoria – prace uczniów klas II,

III kategoria – prace uczniów klas III.

4. Prace powinny być wykonane dowolną techniką płaską na kartce formatu A4 lub A3.

5. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

6. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i prezentację prac na stronie internetowej szkoły.

7. Prace należy czytelnie opisać na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, klasa.

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawców klas do 21 kwietnia 2022r.

9. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, samodzielność.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone26 kwietnia 2022r.

11. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

12. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

(MBK)

Skip to content