Światowy Dzień Wody 2022

Aby uszyć jedną parę spodni, potrzeba około pół kilograma surowej bawełny. Żeby wyprodukować taką ilość surowca, należy zużyć niemal 15 tysięcy litrów wody!

Tegoroczne hasło przewodnie Światowego Dnia Wody brzmi „Wody podziemne – uczynienie niewidzialnego widocznym”. 

22 marca, podobnie jak tysiące szkół w Polsce i miliony na całym świecie, obchodziliśmy Dzień Wody. W czasie lekcji matematyki we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym, pod pretekstem zamiany jednostek pojemności, zamiany ułamków na procenty i określania ułamka jako części całości, uczniowie klas czwartych i piątych podjęli dyskusję na temat konieczności oszczędzania i racjonalnego korzystania z wody.

 Wody podziemne, o których mowa w tegorocznym haśle obchodów Dnia Ziemi, odgrywają kluczową rolę w systemie wodnym świata. Wody z warstw wodonośnych są uzależnione zarówno od ilości opadów, jak również od oszczędzania wody, np. długości kąpieli, częstotliwości prania, zakręcania kurka z wodą w czasie mycia zębów, ale nie tylko…

„…Przykład bawełny uzmysławia, że jeżeli chcemy oszczędzać wodę, ważne są również wybory, jakich dokonujemy na zakupach. Każdy produkt ma swój „ślad wodny”, ponieważ jego powstanie wiązało się ze zużyciem wody. Oczywiście, „ślady wodne” poszczególnych produktów znacznie się od siebie różnią. Świadomy konsument i świadoma konsumentka wybiorą np. herbatę zamiast kawy, sałatkę z warzyw zamiast kotleta, spódnicę z lnu, a nie z bawełny (albo po prostu przemyślą sprawę i zrezygnują z kolejnego zakupu)…” – czytamy na stronie Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zwraca uwagę, że „…zagrożeniem dla czystości wód podziemnych może być chemizacja rolnictwa, nieodpowiednia gospodarka kanalizacyjna, czy odpady przemysłowe. Z kolei jedną z głównych przyczyn wyczerpywania się zasobów wód podziemnych jest nawadnianie w rolnictwie…”

„…Wody podziemne mają kluczowe znaczenie dla walki z ubóstwem, bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego, tworzenia godnych miejsc pracy, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz odporności społeczeństw i gospodarek na zmiany klimatyczne…” – czytamy w nowym raporcie ONZ.

Podjęte, w czasie lekcji matematyki, dyskusje uzmysłowiły uczniom, że Polska jest jednym z najuboższych w wodę pitną krajów europejskich, ponieważ średnio na jednego mieszkańca naszego kontynentu przypada ok. 5 tys. m3 wody rocznie, a w Polsce -niecałe 2 tys. m3 . Młodzież dowiedziała się, że ok. 800 mln ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej, co oznacza nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym, ale także śmiertelne choroby i borykanie się z nędzą.

Mamy nadzieję, że akcja, w której uczestniczyła społeczność uczniowska naszej szkoły, wpłynęła na podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.  (wd)

Skip to content