KONKURS NA PI-PLAKAT 2022

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na Pi-plakat, czyli plakat związany z Międzynarodowym Dniem Matematyki i jednocześnie Świętem Liczby Pi.

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych prac, które przedstawią zastosowania liczby Pi. W pracach wymagany jest element nawiązujący do zastosowań liczby Pi.

2. Konkurs ma charakter szkolny.

3. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

Kategoria:  klasy  IV – VI

Kategoria:  klasy  VII – VIII

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie lub mieszanie technik itp.), w formacie A4 lub A3, w układzie poziomym lub pionowym.

5. Przewiduje się przyznanie nagród za 6 plakatów (po 3 w każdej kategorii), które uzyskają największą liczbę głosów. Głosowanie odbędzie się online. Nad prawidłowości przebiegu konkursu będzie czuwała komisja.

6. Prace będą oceniane pod względem: treści merytorycznych, zgodności z tematyką, oryginalności potraktowania tematu, walorów estetycznych, walorów merytorycznych.

7. Podpisane prace należy złożyć do 8 marca 2022r. (wtorek) w pokoju nauczycielskim.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Nauczyciele matematyki

Skip to content