LAPBOOK czyli „Książka na kolanach”

Tajemnice naszego ciała klasy: IIIa, IIIb i IIIc odkrywały tworząc lapbooka. Ta kreatywna forma zaprezentowania informacji ma ogromną przewagę nad słowem pisanym, ponieważ wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do odkrywania ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia. Pozwala również na zbieranie informacji i nieskończone rozszerzanie jego zawartości. Liczy się też dobra zabawa i wzajemna pomoc. W ramach projektu uczniowie najpierw wykonali Memory – „Układy ludzkiego ciała”, następnie sylwetkę chłopca lub dziewczynki z naklejonymi narządami ciała i opisem ich funkcji. Zgromadzone ciekawostki umieszczone zostały w środku lapbooka. Ponadto dzieci zapoznały się z filmem tematycznie związanym z wykonywaną pracą. W celu podsumowania i utrwalenia zdobytych wiadomości pracowały w grupach, uzupełniając odrysowaną sylwetę ciała poszczególnymi narządami, umieszczając je w odpowiednich miejscach i wypowiadając się o funkcjach, jakie pełnią. Lapbooki zostały udostępnione innym uczniom, aby podzielić się zdobytą wiedzą i zachęcić do poznawania świata w innej formie. (ah)

Skip to content