Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania

  1. Od dnia 31 stycznia 2022 roku do dnia 27 lutego 2022 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas V-VIII. Nauczanie będzie się odbywało w sposób zdalny. W tym czasie uczniowie klas I-IV będą kontynuowali naukę stacjonarną w szkole.
  1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w klasie VIII, dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
  1. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie szkoły.
  1. Szczegółowe zasady prowadzenia nauki zdalnej określa załącznik nr 1.
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Z poważaniem Piotr Kucharczyk – dyrektor szkoły

Skip to content