Umiem pływać

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą nauka tej ważnej umiejętności.

Zajęcia realizowane w ramach projektu  „Umiem Pływać” odbywały się na basenie Sportowym Krytym na ulicy Szymanowskiego w Koninie, w każdą środę od 15.09.2021r. do 17.11.2021r. zgodnie z założonym programem i harmonogramem. Uczestnikami było 30 uczniów klas 3a, 3b i 3c o różnym stopniu umiejętności pływania. Pod kierunkiem dwóch instruktorów uczniowie poznawali tajniki umiejętności pływackich. Opiekę nad dziećmi w czasie wyjazdów pełnili wychowawcy: p.Sylwia Urycka i p.Magdalena Bartczak-Kaźmierczak, którym bardzo chętnie pomagali rodzice. Udział w tym projekcie dał uczniom nie tylko możliwość nauki pływania, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały wiele radości i satysfakcji. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać  z basenu i innych akwenów wodnych. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów, zaangażowały także do wspólnych działań rodziców. Zajęcia dały im możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, rozwijania  i  podnoszenia sprawności fizycznej, zapobiegania wadom postawy, zachęciły także do systematycznego uprawiania sportu  w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.

Ostatnie zajęcia na basenie zostały zorganizowane w formie gier i zabaw z wykorzystaniem poznanych elementów nauki pływania. Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali na zakończenie pamiątkowe medale.   (su, mbk)

Skip to content