TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Tydzień Życzliwości i Pozdrowień to akcja, która ma wywołać w nas pozytywne emocje. Jest okazją by podnieść naszą życzliwość i uprzejmość na wyższy poziom. Obchody Tygodnia Życzliwości mają sprzyjać integracji społeczności szkolnej i klasowej. Warto zadbać o to, by relacje między uczniami były nie tylko poprawne, ale nacechowane tolerancją i wzajemną sympatią. Nasza szkoła ma być miejscem, w którym dbamy o zdrowie psychiczne, dobre relacje i życzliwy stosunek do siebie nawzajem.

SKW Wielkoduchy oraz SU zachęcają wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły do włączenia się w planowane działania.

Poniedziałek 22 listopada
• „Dzień uśmiechów, miłych gestów”– wolontariusze podczas przerw będą rozdawać karteczki z pozdrowieniami, miłymi słowami.
• Na korytarzach szkolnych wystawione zostaną skrzynki na listy przy świetlicy szkolnej (budynek
ul. Szkolna) oraz przy gabinecie pedagoga (budynek ul Kasztanowa), do których można wrzucać zaadresowane listy, liściki, pozdrowienia, życzenia.

Wtorek 23 listopada
Podczas lekcji z wychowawcą:
– temat lekcji „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”
– wybór najżyczliwszej osoby w klasie dla uczniów klas I-VIII (imię i nazwisko najżyczliwszej osoby z danej klasy wychowawcy przekazują pedagog Julicie Paściak)
– przygotowanie wspólnie z klasą życzliwego hasła wraz z życzliwym logo klasowym i prezentacja na drzwiach sal lekcyjnych (poniedziałek – piątek).
– na kartce uczniowie odrysowują swój kontur dłoni. Wycinają, kolorują i wpisują w nie swoje imię i klasę. Gotowe kolorowe dłonie tego samego dnia wychowawcy dostarczają do gabinetu pedagoga.

Środa 24 listopada
• „Żółty rządzi” – zachęcamy całą społeczność szkolną uczniów klas I-VIII, nauczycieli, pracowników szkoły do ubrania się na żółto. Trzy najliczniej ubrane na żółto klasy otrzymają nagrodę: jeden dzień bez pytania i kartkówek (termin do ustalenia z wychowawcą)
• Ankieta dla uczniów klas IV-VIII, nauczycieli i pracowników szkoły na e-dzienniku „Wybór najżyczliwszego ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły”

Czwartek 25 listopada
Zakończenie zbierania konturów dłoni do plakatu „Znajdź się wśród życzliwych” oraz listów ze skrzynek.<br><br>

Piątek 26 listopada
– Dostarczenie życzliwej korespondencji adresatom.
– Prezentacja plakatów „Znajdź się wśród życzliwych”.
– Przedstawienie wyników ankiety na najżyczliwszego ucznia (IV-VIII) , nauczyciela oraz pracownika szkoły.
– Klasy I-III: najżyczliwsze osoby (po jednej z każdej klasy) otrzymają od opiekunek SWK Wielkoduchy słodką niespodziankę w piątek 26.11.

Pozdrawiamy

Opiekunowie SKW Wielkoduchy oraz SU.

Skip to content