Pamiętamy o zmarłych…

Przepiękna pogoda towarzyszyła jesiennej, przedświątecznej akcji sprzątania starego cmentarza w Starym Mieście, która odbyła się w sobotę 30 października 2021r.

Od wczesnych godzin porannych wolontariusze klas ósmych Szkolnego Koła Wolontariatu Wielkoduchy wraz z opiekunką Julitą Paściak i pedagog Marleną Pilarczyk przystąpili
do prac porządkowych na cmentarzu cholerycznym.

Prace polegały na grabieniu liści leżących na cmentarzu oraz skoszonej trawy. Wolontariusze odchwaścili wszystkie groby, oczyścili napisy na nagrobkach, sprzątnęli śmieci i stare zniszczone znicze.    
Po zakończeniu prac odmówili modlitwę za zmarłych i zapalili znicze.

Prace przebiegały w miłej, wesołej atmosferze pełnej rozmówi, dobrej zabawy.


Dziękujemy wszystkim wolontariuszom serdecznie za trud i wysiłek włożony
w przedświąteczne porządkowanie miejsca pochówku naszych przodków, za poświęcony czas. Dziękujemy również Panu Wójtowi Gminy Stare Miasto oraz pracownikom ZGK
 za wsparcie.

Julita Paściak

Skip to content