Wolontariusze w Nadleśnictwie Grodziec

W roku szkolnym 2020/2021  opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu Wielkoduchy podjęli współpracę ze Stowarzyszeniem „Kopernik” w Koninie.  W ramach tej współpracy wolontariusze mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe integracyjnym, który odbył się 5 października 2021r do Nadleśnictwa Grodziec.

 Uczniowie mieli okazję poznać pobliskie tereny lasu oraz jego tajemnice. Ponadto wolontariusze mieli okazję zwiedzić tamtejszą izbę edukacyjną w której znajdowały się eksponaty zwierząt żyjących w naszych lasach i na łąkach. Jednak największym zainteresowaniem okazała się platforma widokowa, z której podziwiali jelenie, sarny, bociany, króliki i czaple.  Sprawdzeniem wiedzy po edukacji leśnej był test wiedzy dla wszystkich, w którym zostali wyłonieni najlepsi słuchacze (Oliwia Kaczmarek, Maja Ptak, Julia Pogoda, Bruno Michalski, Amelia Slugaj, Zosia Fic, Wiktor Żywiołowski, Kacper Zioła), którzy zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi: książki, przenośne dyski zewnętrzne, pendrive. Wszystkie osoby podczas wyjazdu otrzymali upominki: długopisy i notatniki. Fundatorem nagród było Stowarzyszenie „Kopernik”. Na zakończenie odbyło się integracyjne ognisko i wszyscy z apetytem zjedli pyszne kiełbaski, odbyły się liczne rozmowy nt. planowanych działań wolontariackich na bieżący rok szkolny.

Dziękujemy Stowarzyszeniu „Kopernik” na czele z p. Adrianem Stanisławskim za wyjazd dla wolontariuszy z naszej szkoły. Wyjazd został w pełni sfinansowany przez stowarzyszenie ze środków Starostwa Powiatowego w Koninie dla uczniów mieszkających w Powiecie Konińskim. Zadanie pod tytułem „Młodzi ekolodzy część III”.
Zapewniamy, że to dopiero początek naszej współpracy.  (eu)

Skip to content