Bezpiecznie daliśmy radę…

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” na etapie regionalnym – rozstrzygnięta…

     Hasło jedenastej edycji cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem dzieci konkursu-nawiązywało do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane było z jubileuszem, który kasa obchodzi w tym roku. Ponieważ oferta edukacyjna KRUS od początku działania instytucji kierowana była również do najmłodszych mieszkańców wsi, organizacja konkursu pozwalała sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

     Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych było promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

     W posiedzeniu, które odbyło się 25 marca 2021r. w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie, przy ulicy Kopernika 10, komisja w składzie: Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, Katarzyna Mijakowska,  Grzegorz Dutkiewicz, Dominik Rawskioraz st. kpt. Sebastian Andrzejewski ustaliła, że w wyniku przeprowadzonych eliminacji wśród 856 uczniów z 27 szkół podstawowych, laureatem etapu regionalnego, w II. grupie wiekowej, z I m. została uczennica naszej szkoły-Zofia Fic z klasy VII. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w etapie wojewódzkim…

Winszujemy również p. Michałowi Przybylskiemu – jednemu z nauczycieli plastyki w naszej szkole, dziękując za opiekę i wsparcie merytoryczne w realizacji konkursu na etapie szkolnym…

A oto zwycięska praca Zofii i jednocześnie nasz faworyt na etap wojewódzki.

Informacje zebrał i przygotował: Michał Przybylski

Skip to content