Konkurs kaligraficzny

28 maja 2021r. w Szkole Podstawowej im. gen. J. Bema w Starym Mieście, odbył się Szkolny Konkurs Kaligraficzny Klas II, mający na celu wdrażanie uczniów do poprawnego pisania.

Zadaniem uczestników było przepisanie krótkiego tekstu. Prace sprawdzały organizatorki konkursu: p. E. Kwiecińska, p. A. Hak i p. K. Karmowska. Pod uwagę brano następujące kryteria: staranność i płynność pisma,  dopełnienie kształtów liter, estetykę i właściwe połączenia literowe, utrzymywanie się w liniaturze, poprawność odwzorowania tekstu, poprawność graficzną, ortograficzną  i interpunkcyjną, oryginalność kroju pisma, czytelność pisma, ogólne walory estetyczne.

 Najlepiej z tego zadania wywiązało się troje dzieci: Dorotka Mijalska z klasy IIa,  Paula Krzyżanowska z klasy IIb i Nikodem Kaźmierczak z klasy IIc.

 Uczniowie ci otrzymali dyplomy i główne nagrody, ufundowane przez Rady Rodziców poszczególnych klas. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie i zrozumienie, a dzieciom serdecznie gratulujemy!   (ah)

Skip to content