Międzynarodowy Dzień Liczby π

Jaką ciekawą własność  matematyczną zawierały kamienne kręgi budowane przez ludność Europy w czasach późnego neolitu? Do którego miejsca po przecinku wystarczy znać wartość liczby π, by obliczyć obwód okręgu o rozmiarze całego widzialnego wszechświata z dokładnością do długości promienia pojedynczego atomu wodoru? Czy istnieją okręgi, w których stosunek obwodu do średnicy nie wynosi π?


Z tego typu pytaniami zmierzyli się uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych podczas szkolnych obchodów  Międzynarodowego Dnia Liczby π.  W naszej szkole celebrowaliśmy święto liczby π w marcu, ponieważ UNESCO, od 2020 roku, ustanowiło 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki.

W czasie lekcji, na podstawie zaprezentowanego przez nauczycieli matematyki filmu pt. „Niewymierna liczba Pi” z cyklu <i>Matematyka na faktach</i> GWO, uczniowie skreślali, w tekście karty pracy M+ „Kręgi i średnice”, niewłaściwe słowa lub sformułowania np.: „…Jeżeli podzielimy obwód/pole powierzchni konstrukcji przez promień/średnicę, zawsze otrzymamy liczbę bardzo bliską liczbie 2/3. Im dokładniejszy jest ten pomiar, tym wynik jest bliższy 2,14/3,14. Iloraz pola powierzchni/obwodu każdego koła przez jego promień/średnicę jest zatem zależny od jego wielkości/stały…”, wykorzystując wiadomości z filmu, ustalali, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe np.: „…Pierwsze pięć cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π po przecinku to: 1, 4, 1, 5, 9…” oraz dopasowywali pytania do kadrów filmu np.: „…Ile wynosi czterdziesta cyfra po przecinku liczby π?…”.

Dzień Liczby Pi w GWO.

Film o liczbie, która łączy w sobie dwie dziedziny myśli ludzkiej, pozornie bardzo odległe, poezję i matematykę, wśród wielu uczniów, rozbudził ciekawość, zachęcił do samodzielnego pogłębiania wiedzy, a przede wszystkim do lepszego zrozumienia matematyki.

Według wielu liczba π odpowiedzialna jest za ład we Wszechświecie. Wiele jest wierszy i tekstów poświęconych ludolfinie.

Wisława Szymborska „Liczba Pi”

Wiersze i rymowanki z liczbą Pi

Co warto wiedzieć o liczbie π?

Liczba π i jej historia

25 interesujących ciekawostek o liczbie π

Kilka interesujących faktów o liczbie π

14 marca uczelnie wyższe w Polsce i na świecie od wielu lat świętują Dzień Liczby π. Termin nie jest przypadkowy – nawiązuje do amerykańskiego zapisu daty 14 marca: 3,14. Tego dnia matematyczne koła naukowe organizują pikniki naukowe oraz okazjonalne wykłady dla uczniów, studentów, nauczycieli.

Poniżej linki do najbardziej interesujących:

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego – XV Święto Liczby Pi – kanał nr 1

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego – XV Święto Liczby Pi – kanał nr 2

Wrocławski Portal Matematyczny o liczbie π.

(wd)

Skip to content