Niebywały sukces Małych Medyków!

Choć wielu ludziom może się wydawać, że jest inaczej – podstawą sukcesu jest ciężka praca. Osiągnięcie czegoś wartościowego i znaczącego warunkuje bycie zaangażowanym i wytrwałym. Można zatem przyjąć, że zwycięstwo jest satysfakcjonującym zakończeniem wysiłku. A satysfakcja ta płynie z osiągnięć, które są pełnym odzwierciedleniem posiadanych możliwości i predyspozycji tych o których mowa – Małych Medyków – czyli uczniów: kl. 7d, kl. 5b (2 uczennice) i kl. 5c (1 uczeń). I choć piszą o sobie, że „nie są geniuszami ze szkolnych ławek”, to postanowili podjąć wyzwanie realizowania projektu badawczego w ramach projektu Mali Badacze organizowanego przez Uniwersytet Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zaangażowanie, wytrwałość, wiara we własne możliwości, siła przebicia, optymizm i poczucie własnej skuteczności  młodych studentów sprawiły, że nagrodzony projekt badawczy okazał się być bezkonkurencyjny! Ale właściwie jak to się zaczęło…?

Uczestnictwo w ubiegłorocznej edycji Kolorowego Uniwersytetu organizowanego przez UAM, uświadomiło nam, że nigdzie dzieci nie uczą się tak chętnie jak na uniwersytecie. To dość istotny fakt, a zatem druga szansa uczestnictwa i możliwość przekroczenia progów kolejnego niezwykłego uniwersytetu tylko uskrzydliła naszych uczniów. Spośród kilku tysięcy zgłoszeń nasza szkoła znalazła się na liście przyjętych, a tym samym zostaliśmy włączeni do zacnego grona studentów Polskiej Akademii Dzieci w ramach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Młodzi Studenci UMP aktywnie uczestniczyli w wykładach organizowanych przez Uczelnię rozwijając swoje pasje i rozbudzając fascynację otaczającym światem. Kolejnym ważnym elementem całego przedsięwzięcia była realizacja projektu badawczego. Projektu, który będzie inspirował młodych ludzi do bycia naukowcami, odkrywcami w swojej dziedzinie jakim niewątpliwie jest nauka.

Wertowanie w zasobach Internetu, analiza ciekawych artykułów i opracowań, nieskończona ilość literatury w interesującym ich obszarze uświadomiła im, że mają wcale nie łatwe zadanie do zrealizowania. Zaś z drugiej strony, duża ilość informacji dotycząca realizowanego zagadnienia, pozwoliła na dowolne poruszanie się w szukanych przez nich materiałach. Projekt badawczy „Jak uczyć się szybciej skuteczniej i efektywniej” realizowało 21 uczniów, 21 indywidualności, 21 pomysłów na świat i 21 różnych zdań... A zatem jednogłośnie uznali, że „zaczną uczyć się, jak się uczyć”. Prowadzenie badań i eksperymentów było ciekawym doświadczeniem. A celami podjętych czynności przy jego realizacji było wskazanie najskuteczniejszych metod uczenia się. Pod pretekstem badań nad skutecznością wybranych technik uczenia się, mieli okazję poznać je oraz zapoznać z nimi społeczność uczniowską II etapu edukacyjnego. I od tej chwili świat właściwie nie miał już przed nimi żadnych tajemnic…

W czasie realizacji projektu, uczniowie wykonali wiele zadań, które wymagały ogromnej kreatywności i inwencji twórczej. Ustalenie tematyki projektu i organizacja pracy zgodnie z harmonogramem to jedno… Realizowany projekt badawczy realizowany został w trzech etapach.

W pierwszym uczniowie wyszukiwali informacji związanych z teorią interesujących ich zagadnień takich jak: zróżnicowanie funkcji półkul mózgowych, rodzajów stylów uczenia się i  preferencji związanych z uczeniem się, czynników sprzyjających zapamiętywaniu oraz sposobu organizowania procesu nauki, a także diety jako elementu mającego wpływ na szybkość uczenia się oraz roli popełniania błędów w procesie uczenia się. W kolejnym etapie uczniowie przeprowadzili przygotowane przez siebie eksperymenty dotyczące skuteczności prezentowanych technik uczenia się, a na koniec zajęć – ankiety, których celem było określenie najskuteczniejszych metod uczenia się. Każda grupa zadaniowa opracowała i dokonała analizy przeprowadzonych ankiet, przedstawiła jej wyniki w formie diagramów, sformułowała wnioski. Każdy z eksperymentów był przeprowadzony na grupie badawczej około 100 uczniów. Łącznie przeprowadzili aż 49 spotkań! Również w trzecim etapie uczniowie przygotowali prezentację multimedialną ilustrującą realizację poszczególnych etapów projektu badawczego.

Mimo wielu ograniczeń związanych z panującą sytuacją w kraju i na świecie, Młodzi Studenci dokończyli realizację swojego projektu przy wsparciu gimnazjalnych absolwentów, którzy bez chwili zawahania wspomogli rosnących nam naukowców. Profesjonalizm i ciężka praca naszych operatorów kamer – Anny Gąsiorowskiej i Igora Szymonika, uwieczniła rezultaty 10-miesięcznych zmagań realizowanego projektu. Cenne wskazówki, odpowiednie ustawienia i rady starszych kolegów, pozwoliły uzyskać zadawalające efekty całodziennej pracy przy nagrywaniu. Całodziennej, bo choć brali aktywny udział w warsztatach filmowych i z kamerą są już za pan brat, to strach przed odbiorcami prezentowanego materiału powodował stres.

Aniu, Igorze – dziękujemy! To właśnie Wy spowodowaliście, że nasza ciężka praca ujrzała światło dzienne! Jesteście niesamowici!

Przeprowadzony przez Młodych Badaczy projekt „Jak uczyć się szybciej, skuteczniej i efektywniej” rozbudził twórcze podejście do technik zdobywania wiedzy. Dzięki przeprowadzonym eksperymentom wzrosła Wasza motywacja do nauki i wiara we własne możliwości!

Jako zespół zdecydowanie dowiedliście, że szybkie, skuteczne i efektywne sposoby uczenia się istnieją… UCZCIE SIĘ, ZMIENIAJCIE SIEBIE I ŻYJCIE BEZ OGRANICZEŃ!

 Link do prezentacji multimedialnej wykonanej w ramach projektu badawczego

Link do nagrania filmu z prezentacji wyników projektu badawczego

***

Jestem dumna z osiągnięć moich uczniów! Tych małych i tych dużych! A w takiej sytuacji jeszcze bardziej gratuluję zwycięstwa i życzę wielu sukcesów i  jeszcze ciekawszych odkryć… naukowych! 🙂 (kd)

Skip to content