Nowoczesny, skuteczny i szczęśliwy Rodzic!

Realizacja Projektu „Mały Medyk” organizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to dość duże przedsięwzięcie organizowanie na terenie naszej szkoły. W skład podejmowanych działań istotne miejsce zajęły zaplanowane warsztaty dla Rodziców z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.  Warsztaty obejmowały 4 spotkania, każde w wymiarze 4 godzin lekcyjnych.

Rodziców, którzy poszukują wiedzy i umiejętności pomocnych w budowie relacji z dziećmi chętnie gościliśmy na warsztatach prowadzonych przez Panią Andżelikę Korczak-Urban. Spotkania adresowanie do Rodziców rozwinęły umiejętności wychowawcze i pogłębiły wiedzę psychologiczną, która pozwoli im lepiej towarzyszyć dzieciom w rozwoju. Wsparcie jakim obdarzyła Rodziców prowadząca warsztaty w procesie wychowania dzieci, dostarczyły cennej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia sobie z własnymi emocjami i przekonaniami. Warsztaty były również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i rozważań związanych z wychowaniem pomiędzy rodzicami.

Jak być dziś dobrym rodzicem? Czy moje dziecko jest szczęśliwe? Czy jestem autorytetem dla mojego dziecka? Jakie są moje granice i granice mojego dziecka? Jak być wiarygodnym i autentycznym dorosłym? Na te i wiele, wiele innych pytań poszukiwali odpowiedzi Rodzice uczniów klas VII d, VI b i c. I choć na ogół wszyscy rodzice zdają sobie sprawę, że dla własnych dzieci powinno się wzorem do naśladowania, to nie wszyscy wiedzą, że bycie ekspertami w tej dziecinie czasami wymaga pomocy z zewnątrz, by jeszcze lepiej wypełniać rodzicielską rolę. A oto dowody na powodzenie przeprowadzonej akcji:

„Udział w warsztatach, atmosfera wspólnej pracy i wymiana doświadczeń sprawiły, że czuję się silniejsza. Budowanie na nowo wspaniałych relacji z dziećmi stało się dużo łatwiejsze. Przede wszystkim z dużą uwagą wsłuchuję się teraz w emocje moich dzieci, zarówno te dobre jak i te złe. Solidna dawka wiedzy przekazana na warsztatach, pozwoliła na umiejętne wprowadzenie jej w życie. A co najważniejsze, wiem, że zmierzam w dobrym kierunku i na pewno korzystają na tym moje dzieci”. – mama trójki synów.

„… Duży nacisk był na to , aby zwrócić uwagę na dziecko, jego szeroko pojęte zachowanie, jego emocje, własne emocje, zasoby. Jest to ważne, ale jeśli nie będzie znało się sposobów, albo miało własnych pomysłów na rozwiązanie trudnych sytuacji to można popadać w głębokie frustracje i stracić motywacje do spokojnego, pokojowego podejścia do trudności. Podejście z szacunkiem i pomoc dzieciom w określaniu tego co przeżywają jest bardzo pomocne . Myślę, że najważniejsze jest jednak , aby rozmawiać tak, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie, a najlepiej, żeby rozwiązanie wyszło od dzieci, żeby miały poczucie własnej sprawczości a nie nakaz”. – mama dwójki chłopców.

„Udział w warsztatach był doskonałą okazją do zdobycia nowych, ale i usystematyzowania już znanych informacji dotyczących wychowania. Napełnianie własnego „kubełka pozytywami”, i „pochylenie się nad relacją swoją własną, rodzicielską” ulepszyło komunikatywność, co w konsekwencji przekłada się na lepsze relacje z dzieckiem”. – mama szalonego rodzeństwa.

Wspieranie rodziców to jeden z najlepszych sposobów na tworzenie warunków dla optymalnego rozwoju dzieci i prewencję całej gamy trudności i dysfunkcji. Udział w warsztatach dał możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.

Dziękujemy za Państwa uczestnictwo, zaangażowanie i poświęcony czas. (kd, wd)

Skip to content