29 SEPTEMBER – THE EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

Obchody Europejskiego Dnia Języków na dobre wpisały się już w kalendarz imprez w naszej szkole. W dniu 29 września 2020 r.  po raz trzeci świętowaliśmy Europejski Dzień Języków – święto całego środowiska edukacji językowej. Z tej okazji zorganizowane zostały  wydarzenia, mające na celu z jednej strony podkreślenie kluczowej roli języków w pielęgnowaniu naszego dziedzictwa kulturowego, a z drugiej – zaakcentowanie konieczności uczenia się języków obcych i płynących z tego korzyści.

Zgodnie z zarejestrowanym projektem w kalendarzu wydarzeń EDJ (EDJ: www.coe.int/edl.) organizowanym przez European Centre for Modern Languages and Council of Europe uczniowie całej szkoły realizowali dwa zadania. Pierwszym było rozwiązanie QUIZ-u sprawdzającego wiedzę i umiejętności językowe, którego wyniki były zachwycająco wysokie w każdej z klas naszej szkoły. Efekt wspólnej pracy uczniów i wychowawców uplasował Wszystkich w czołówce protegowanych do zajęcia pierwszego miejsca w konkursie. Zatem jury konkursowe stanęło przed trudnym dylematem. Natomiast to realizacja zadania drugiego, czyli PHOTO przyczyniła się do rozstrzygnięcia organizowanego konkursu.

Komisja poddała ocenie wszystkie nadesłane zdjęcia w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I-III oraz IV-VIII.

Klasy I b oraz III b wykazały się ogromną kreatywnością. Ich projekty wyróżniają się artyzmem oraz niesamowitą dbałością o każdy szczegół. Wspaniale dobrane stroje oraz zaangażowanie dzieci (z pewnością też ich rodziców) oraz obu pań zasługują na wielką pochwałę. Czapki z głów kochani uczniowie! Jeżeli z taką samą pasją podejdziecie do nauki języków obcych to świat stanie przed Wami otworem!

Zwycięzcy w kategorii wiekowej klas I-III:

I miejsce –  I B oraz III B

Jest takie przysłowie: „ Ile języków znasz, tyle razy żyjesz”.

Wyróżnione w kategorii klas IV – VIII:  VI C, VII C oraz VII D pokazały jak radosne i barwne może być życie dzięki znajomości innych kultur i języków. Otrzymałyśmy wiele pięknych zdjęć, za co bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt klasom oraz ich wychowawcom. Wybór był niesamowicie trudny, dlatego nagrodzone zostały aż trzy klasy. Nadesłane przez wyróżnionych zdjęcia emanują szczęściem i otwartością, jaką zyskujemy poznając nowe kultury, ludzi i ich języki.

Zwycięzcy w kategorii wiekowej klas IV-VIII:

I miejsce –  VI C, VII C oraz VII D

Nagrodą dla zwycięzców jest jeden, dowolnie wybrany DZIEŃ BEZ PYTANIA dla całej klasy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z wychowawcą klasy.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Zainteresowanie, zaangażowanie, ciekawe pomysły i energia zainwestowana w przedsięwzięcie przyczyniała się do niebywałych efektów organizowanego święta. Gdy nauce towarzyszą emocje, radość i jak najczęstsze otwieranie okna na świat – miejsce istnienia różnych kultur, zjawisk i języków, powstaje niesamowita wartość dodana. Jest ona niezmiernie ważna dla zaistnienia naszych uczniów w środowisku szkolnym, bo buduje dobre, trwałe relacje oparte na pasji i zaangażowaniu. Zmierzajcie ku wielojęzyczności, bo ona zbuduje Waszą przyszłość!  (kd,ag,ma)

Skip to content