KREATYWNE JAJKO WIELKANOCNE – podsumowanie

W I tygodniu  Zdalnego Konkursu Bibliotecznego, którego tematem było „Kreatywne Wielkanocne Jajko”, 28 uczniów z klas I- VIII przesłało zdjęcia swoich prac, wykonanych z różnych dostępnych materiałów.

Każdy uczestnik otrzymał pochwałę do dziennika, za każdą pracę przyznano 10 punktów.

Niebawem drugi etap konkursu!

Po  zakończeniu konkursu punkty zostaną zsumowane oraz przyznamy nagrody- niespodzianki.

 Bibliotekarki

Skip to content