Ferie z książką – podsumowanie

W akcji czytelniczej „Ferie z książką” uczniowie klas I- VIII mieli za zadanie przeczytać książkę, narysować obrazek lub napisać rcenzję książki. Prace uczniów miały zareklamować książkę i zachęcać do czytania.
Do konkursu przystąpiło 58 uczestników. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe prace. Komisja (bibliotekarki i pani Zofia Kurpiewska) przyznała 10 nagród i 14 wyróżnień.

W kategorii klas I- IV: Zuzannie Staszak (Ia), Jakubowi Jankowskiemu (Ib), Nikodemowi Każmierczakowi (Ic), Elizie Olejnik (IIb), Michałowi Grali (IIa), Nadii Wałęsie (IIa), Darii Juśkiewicz (IIIb), Aleksandrze Gradeckiej (IIIb) i Magdalenie Martynowicz (IIIa)

W kategorii klas V- VIII: Michalinie Górnej (VIc)

Wyróżnienia otrzymali: Pola Janowska (Ic), Dominka Turzyńska (Ib), Lena Szałkiewicz (Ic), Oliwia Urycka (IIb), Matilda Paci (IIc), Klara Jeż (IIIb), Adam Siemiński (IIIb), Lena Berger (IIIb), Gariela Pawełczak (IIIb), Krzysztof Piguła (IIIb), Aurelia Borkowska (IVa), Antoni Pawlak (IVa), Nadia Wojnarowska (Vc), Wiktoria Napierała (VIIIa), Klaudia Kaźmierczak (Va)

Nagrody i wyróżnienia ufundowała p. Zofia Kurpiewska i biblioteka szkolna. Prace plastyczne uczniów są wyeksponowane na górnym korytarzu w budynku szkoły przy ul. Kasztanowej, recenzje na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczniom za zaangażowanie w akcję, która miała na celu zachęcenie do spędzania czasu wolnego z książką, ponieważ  „Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych”.

Dziękujemy i zapraszamy do biblioteki szkolnej 🙂 

Organizatorki: Ewa Papiernik i Agata Wiśniewska

Skip to content