Implanty ślimakowe, czyli słów kilka o najważniejszym ze zmysłów.

Ostatnie w tym semestrze spotkanie uczestników projektu Mały Medyk UMP odbyło się 20 stycznia 2020 roku. Tym razem mali studenci wysłuchali dwóch wykładów.

Pierwszy: „Koń – wspaniały przyjaciel człowieka” został przygotowany i zaprezentowany przez uczennice ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach. W czasie wykładu prelegentki przedstawiły informacje i ciekawostki o koniach oraz końskie rekordy Guinnessa.  Dziewczyny odpowiedziały na nurtujące młodych naukowców pytania: Co to jest hipoterapia? Jakie są rodzaje i korzyści płynące z hipoterapii? Jak wyglądają zajęcia z hipoterapii?

Z dużym zaciekawieniem, nasi młodzi entuzjaści nauk medycznych, wysłuchali również kolejnego wykładu: „Implanty ślimakowe” zaprezentowanego przez dr n. med. Wojciecha Gawęckiego z Oddziału Klinicznego Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego i w Poznaniu. Podczas wykładu, pan doktor omówił budowę i funkcjonowanie narządu słuchu, jego uszkodzenia i możliwości leczenia. Przedstawił historię i funkcjonowanie implantów ślimakowych, scharakteryzował pracę lekarza laryngologa oraz zachowania bezpieczne i zagrażające zdrowiu w kontekście słuchu. Mówił również o ważnej roli Powszechnego Przesiewowego Programu Badania Słuchu Noworodków finansowanego od wielu lat przez WOŚP.

Specjalista otolaryngologii odpowiedział na nurtujące młodych medyków (wśród, których znaleźli się Amelia Olejnik, Rafał Puchalski i Maja Wróbel) pytania: Który ze zmysłów człowieka jest najważniejszy i dlaczego? Dlaczego ucho wewnętrzne nazywamy ślimakiem? Co widzi lekarz w czasie badania ucha? Jakie są przyczyny niedosłuchu? Czym różni się implant ślimakowy od pniowego? Do czego może doprowadzić stan zapalny ucha?

I znów nasi poszukiwacze wiedzy medycznej nie zawiedli. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, robili notatki, zgłaszali się i odpowiadali poprawnie na pytania. (wd)

Skip to content