Inauguracja projektu „Mały Medyk” na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

W tym roku uczniowie naszej szkoły mają szczęście i zaszczyt uczestniczyć w projekcie Mały Medyk Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Spośród kilku tysięcy zgłoszeń znaleźli się na liście przyjętych.

Po miesiącu oczekiwania, bo tyle czasu upłynęło od momentu ogłoszenia wyników rekrutacji, zostali włączeni do zacnego grona studentów Polskiej Akademii Dzieci w ramach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020.

Uroczystość odbyła się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UM przy ul. Przybyszewskiego. W dzień inauguracji – 29 października – nasi uczniowie z klasy 6d i 5b, w obecności Prorektora ds. Studenckich i Dydaktycznych prof. dr hab. Ryszarda Marciniaka oraz Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Małgorzaty Kotwickiej, złożyli uroczyste ślubowanie – (…) zdobywać wiedzę i postępować w mądrości, by służyć innym ludziom. (…) przyrzekamy wierność ideałom nauki i prawość postępowania, odwagę, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy.(…)

Przez 8 miesięcy, w czasie udziału w wykładach, warsztatach i realizacji projektów badawczych, będą mieli okazję do (…) rozbudzenia ciekawości poznawczej, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwinięcia umiejętności rozwiązywania problemów, uczenia się i pracy zespołowej. Podniosą kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poziom wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o życiu (…) – czytamy w Regulaminie Projektu Mały Medyk UMP.

Ten uroczysty dzień był również okazją do wysłuchania wykładu przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czupurach „m. m. m.  – westchnienie pełne pasji …”. Krótka prezentacja dzieci, której tajemnicze trzy „eMki” nawiązywały do pierwszych liter pasji wielkiego poznańskiego podróżnika – patrona ich szkoły oraz dwóch prywatnych zainteresowań samych dzieci.

W czasie wykładu usłyszeliśmy garść informacji o ukochanej przez Fiedlera największej wyspie świata – Madagaskarze, o tanecznym przeistaczaniu się larwy w owada – motylim kroku hip-hop oraz o ciekawym sposobie wykorzystania sztuki kodowania w Minecraft – grze polegającej na układaniu bloków i szukaniu przygód.

Drugi wykład „Misje Medyczne” zaprezentował p. Jacek Jarosz z Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Misio. Opowiedział o organizowanych przez Fundację misjach medycznych, które swoją działalnością objęła kilkadziesiąt szpitali, przychodni i punktów medycznych, o działalności Fundacji, której celem jest stworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata oraz o swoich wolontariackich  doświadczeniach podczas misji na Madagaskarze.

Na stronie internetowej Fundacji czytamy – (…) Aby leczyć najuboższych organizowane są wyjazdy lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny do szpitali i przychodni w krajach misyjnych. Fundacja wspomaga ich również wysyłką lekarstw, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego. (…)

Studenci Małego Medyka wyrazili chęć włączenia się w zbieranie darów na rzecz fundacji, tzn. w akcję „Opatrunek na ratunek”.

 (…) Liczy się na prawdę wszystko i jeśli w tak dużej grupie, każdy przyniesie nawet jedną rzecz i tak sporo uzbieramy – powiedziała koordynator projektu dr n. med. Barbara Purandare.

W czasie wykładów nasi studenci aktywnie włączyli się w dyskusję na temat omawianych zagadnień.

Tradycyjnie, podsumowanie wyjazdu odbyło się w drodze powrotnej w formie quizu.  (wd)

P.S. Następne spotkanie studentów Małego Medyka odbędzie się 18 listopada.

Skip to content