Książka do poduszki

Nasza szkoła bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”, dzięki któremu pozyskaliśmy środki finansowe na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

W ramach tego programu podejmujemy działania mające na celu popularyzowanie czytelnictwa
i zachęcenie uczniów do sięgania po książkę. Jednym z nich jest szkolny projekt „Książka do poduszki”, który będzie realizowany w październiku i listopadzie 2019 roku.

Celem projektu jest: wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu, poprzez rozbudzenie zainteresowania książką, przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych uczniów, budowa poczucia własnej wartości i rozwijanie sprawności językowych.

Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do wspólnej realizacji zadań i spotkania z literaturą.

Lista nowości wydawniczych zakupionych przez bibliotekę szkolną.

Regulamin Projektu:

klasy I – III

klasy IV – VIII

(aw)

Skip to content