Silence, on lit! – Cisza, czytamy!

PAMIĘTAJCIE !

Cisza, czytamy!”

To kampania edukacyjna i społeczna zapoczątkowana we wrześniu we francuskojęzycznych szkołach kantonu Vaud konfederacji Szwajcarskiej ze stolicą w Lozannie. Projekt ma na celu kształtowanie wśród uczniów szeroko pojętych kompetencji literackich, a także poprzez aktywne uczestniczenie w kulturze czytelniczej wpływa na uwrażliwienie i zwiększenie koncentracji dzieci oraz prowadzi do integracji społeczności uczniowskiej.

Komiksy, literatura piękna, poezja lub proza…

zagościły w grudniu w naszej szkole.

Jeden raz w tygodniu (według harmonogramu) uczniowie świetlicy szkolnej 15 minut czytają, w absolutnej ciszy wybraną przez siebie książkę. Niedozwolone są tylko podręczniki szkolne i czasopisma. Wszyscy czytają w ciszy, bez rozmów z nauczycielem i kolegą, w dowolnie wybranej przez siebie pozycji. Przynoszą książkę z domu lub wypożyczają z biblioteki. Nauczyciel też czyta, dając dobry przykład. Uczniowie wzbogacają swoje słownictwo, uczą się opowiadać o przeczytanej książce, wzmacniają pozytywne relacje z rówieśnikami a także ćwiczą skupienie uwagi. Tylko 15 minut nad książką pozwoli im się wyciszyć i odpocząć.

Adresatami akcji „Cisza, czytamy!” w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście są uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej z klas I-VIII, a jej czas realizacji obejmuje rok szkolny 2019/2020.

Skip to content