Rowerem przez gminę

Gmina Stare Miasto charakteryzuje się malowniczym krajobrazem, na który składają się piękne obszary leśne, różnorodna roślinność, obszary bagienne, równinne i pagórkowate.

W ramach realizacji projektu unijnego, którego celem jest poznanie środowiska naturalnego naszej gminy, odbył się rajd rowerowy. Uczestnikami rajdu byli uczniowie klas ósmych: Natalia Bartczak, Maria Gąsiorowska i Miłosz Olszewski wraz z nauczycielami p. Magdaleną Bartczak-Kaźmierczak, p. Grażyną Świerczyńską i p. Agatą Wiśniewską.

Pierwszym etapem wycieczki był Rumin, wieś położona w dolinie Warty, będącej częścią wielkiej Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Następnie udaliśmy się do Żychlina. Drugiej co do wielkości wsi w gminie Stare Miasto. Pod koniec XVI wieku powstała tu parafia kościoła ewangelicko-reformowanego, która przetrwała do dziś. W rozległym parku znajduje się klasycystyczny dwór Bronikowskich z 1820 roku. W 1829 roku na weselu córki właścicieli dóbr żychlińskich gościł tutaj Fryderyk Chopin. Obecnie mieści się tutaj Zespół Szkół Usługowo-Ekonomicznych. W parku znajdują się dwa pomniki przyrody, którymi są lipy drobnolistne.

Z parku udaliśmy się drogą polną biegnącą wzdłuż lasu w Żychlinie. Rozciąga się tutaj malownicza panorama na Rezerwat Przyrody „Złota Góra”, znajdujący się już w sąsiedniej gminie Krzymów. Obejmuje on najwyższe wzniesienie w powiecie konińskim,  o wysokości 191 m n.p.m., porośnięte lasem mieszanym oraz kwaśną dąbrową.

Słoneczna, wiosenna pogoda sprawiła, że na zakończenie tej około 20 kilometrowej wyprawy wjechaliśmy jeszcze na lody.  (aw)

Skip to content