Symulacja rozprawy sądowej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Dlaczego woda nie zawsze chce się wylać ze szklanki? Jak działa lustro fenickie? Po czym można rozpoznać gęstość cieczy? Co otrzymamy w wyniku rozszczepienia światła? Jakie kolory należy zmieszać, by otrzymać biały?

12 grudnia młodzi odkrywcy z klasy 4 B, 4 C i 5 D rozwiązywali takie zagadki w czasie zajęć w Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Pod okiem ekspertów próbowali, mieszali i sprawdzali po to, by zrozumieć otaczające nas zjawiska i odkryć odpowiedzi na naukowe zagadki. W nieprzeciętnie wyposażonym laboratorium, nasi entuzjaści nauki, samodzielnie przeprowadzili doświadczenia z fizyki, chemii i biologii. Poznali zjawiska z różnych dziedzin naukowych takich jak: hydrostatyka i hydrodynamika, ciśnienie, elektryczność i magnetyzm. Samodzielnie badali wiek i gatunki drzew oraz sprawdzali działanie akceleratora jonów węglowych. Za pomocą prostych narzędzi, wykonali serię eksperymentów z wodą w roli głównej, po to, by zbadać jej niezwykłe właściwości.

W ciemni obserwowali zjawiska związane ze światłem. Badali bieg promieni odbitych od lusterek oraz przechodzących przez soczewki, a także przebieg promieni przy przejściu przez pryzmat. Odkryli zasady działania lustra fenickiego oraz obserwowali powstawanie barw.

W czasie zajęć z interaktywną grą Knoocker, ćwicząc umiejętność pracy i współpracy w ciszy,  poznali podstawowe zasady akustyki.

Nasi studenci Kolorowego Uniwersytetu, gdy już przekonali się, że świat nauk ścisłych, to rzeczywistość zapierająca dech w piersiach, postanowili zgłębić tajniki rozpraw sądowych.

W Auli im. prof. Zygmunta Zembińskiego, na Wydziale Prawa i Administracji UAM, uczestniczyli w symulacji rozprawy sądowej. W świat prawa w teorii i praktyce, studentów KU, zabrał dr Michał Urbańczyk z Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii, w czasie wykładu „Czego nie wiedział Gumball i Zygzak McQueen?”

Nietypowy skład sędziowski: Sędzia Sprawiedliwy, Sędzia Dociekliwy, Sędzia Surowy i Sędzia Wnikliwy, wysłuchał zeznań świadka, Prokuratorzy Groźny i Srogi wygłosili mowy oskarżycielskie, a Adwokaci Dokładny, Ochronny i Precyzyjny bronili interesu oskarżonych. W rolę Sędziego Surowego wcielił się Marek Gradecki, a w roli Adwokata Precyzyjnego wystąpił Jakub Szabelski z kl. 5 D.

Wykład był również okazją do poznania procesu legislacyjnego prawa w Polsce. W spontanicznej debacie na temat ustawy „O jednym, małym prezenciku” aktywnie uczestniczyli nasi studenci. Ustawa została uchwalona znakomitą większością głosów, kilkoma przeciw i dwoma wstrzymującymi. (wd)

Z ostatniej chwili:

Kolejny wykład odbędzie się na Wydziale Anglistyki UAM. Asystentem wykładowcy (dr Tomasza Skireckiego)  będzie Jakub Szabelski z kl. 5 D i  swoje zainteresowania na temat „THE AMERICAN EMPIRE — WITH A SHORT VISIT TO THE USA” zaprezentuje studentom KU.

Skip to content