Jestem bezpieczny – bezpieczna droga do szkoły

22 listopada uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli w spotkaniu z policjantem i strażakiem w ramach programu „Jestem bezpieczny – bezpieczna droga do szkoły w miejscowości Stare Miasto”.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych (I – IV) oraz starszych (V – VIII i III gimnazjum). Uczniowie mieli okazję porozmawiać z policjantem i strażakiem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasi goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania, wykazali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawali liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się. W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymali odblaski.

           Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjanta i strażaka. Po spotkaniu uczniowie w grupkach długo rozmawiali jeszcze na wyżej wymienione tematy.

Zajęcia z przedstawicielem Policji i Straży Pożarnej są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły. (mk)

Skip to content