Konkurs plastyczny, fotograficzny „Zatrzymane w kadrze – mój ulubiony bohater literacki”

Cele konkursu:
• upowszechnianie czytelnictwa,
• motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat literatury,
• wsparcie nauczycieli w zachęceniu uczniów do częstszej i uważnej lektury,
• rozwijanie twórczości plastycznej wśród młodzieży, wyszukiwanie talentów,
• umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów,
• kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego,
• rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów.

Szczegóły techniczne
Uczniowie mogą wykonać prace w dwóch kategoriach:
• praca plastyczna z zastosowaniem dowolnej techniki ; powinna być wykonana w formacje A3; na odwrocie należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko i klasę ucznia, imię przedstawionej postaci oraz autora i tytuł książki, której jest bohaterem;
• zdjęcie zainspirowane postacią ulubionego bohatera literackiego w formacje JPG należy przesłać na adres e- mailowy gimstjk@gmail.com lub gimstaw@gmail.com ; w treści maila należy wpisać imię i nazwisko autora pracy oraz informacje o pracy (autor i tytuł książki, nazwa bohatera literackiego, który był inspiracją). Praca konkursowa może być dziełem tylko jednego autora, powinna być wykonana samodzielnie, bez zapożyczania cudzych pomysłów.

Kryteria oceny
Komisja konkursowa będzie oceniała prace pod względem:
• pomysłowości w ujęciu tematu,
• walorów artystycznych (z uwzględnieniem estetyki),
• wykorzystania różnorodnych technik plastycznych.

Postanowienia końcowe
Czas trwania 6 marzec – 24 marzec 2017 r.
Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi najlepsze prace w kategorii: praca plastyczna i fotografia. .Pozostali uczestnicy otrzymają oceny z zajęć artystycznych i plastyki.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w kwietniu 2017 r., o czym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani. Złożone prace będą wyeksponowane w formie wystawki pokonkursowej na forum szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Jolanta Kowalczyk, Agata Wiśniewska

Skip to content